facebook RSS # #

24.04.2018 16:21

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-01-27 15:23       aktualizacja: 2016-02-15 12:47       Wiadomości PAP
  A A A

Temat subwencja. Ministerstwo też widzi potrzebę podjęcia dyskusji o finansach

Temat subwencja. Ministerstwo też widzi potrzebę podjęcia dyskusji o finansach
MEN widzi potrzebę podjęcia dyskusji
Fotolia
Ministerstwo Edukacji Narodowej widzi potrzebę podjęcia dyskusji na temat subwencjonowania oświaty - zadeklarowała wiceminister Teresa Wargocka

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresa Wargocka odniosła się do kwestii finansowania oświaty w trakcie wtorkowego posiedzenia komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Strona samorządowa KWRiST negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.  

Jak podkreślił przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP Marek Olszewski, generalnie od kilku lat samorządowcy opiniują negatywnie wynikający z rozporządzenia sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

- Uważamy, że system finansowania edukacji powinien być gruntownie ponownie zbadany, omówiony i dostosowany do systemu funkcjonowania oświaty w Polsce teraz - zaznaczył.

Współprzewodniczący KWRiST prezydent  Lublina  Krzysztof Żuk podkreślił, że strona samorządowa chętnie przedyskutuje z ministrem edukacji postulaty od wielu lat przedstawiane przez samorządy. - Zdajemy sobie sprawę, że to wymaga czasu, więc ta uwaga dodatkowo daje (...) pretekst do powrotu do dyskusji - podkreślił.

W odpowiedzi sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresa Wargocka zauważyła, że resort edukacji dostrzega potrzebę podjęcia w 2016 r. dyskusji na temat subwencjonowania oświaty w Polsce.

We wtorkowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wzięła udział premier Beata Szydło. Szefowa rządu podkreśliła m.in., że nie powinna mieć dłużej miejsca zła praktyka cedowania na samorządy kolejnych zadań bez zabezpieczenia finansowego.

/kic/Serwis Samorządowy PAP


 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-02-01 08:04:20
mireko66: Konstytucja RP stanowi, że:

Art. 167. 2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.

3. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie.

Czyli ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w której dokonano niezgodnej z konstytucją subdelegacji dla ministra właściwego... W tym wypadku jest organem niewłaściwym. Niestety próby udowodnienia niekonstytucyjności spełzają na niczym, ponieważ TK ma za "mało" czasu, ażeby zająć się rozporządzeniem (rok czasu), a później umarza postępowanie, bo rozporządzenie obowiązuje tylko na rok. I taka zabawa może trwać do końca świata i jeden dzień dłużej.
 
2016-01-28 14:46:09
Meczony: W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 28 ust. 5 stanowi się, że: "[…], minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, […]. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej [...]". Obecnie przyjmuje się dane gromadzone w tzw. "starym SIO", który będzie funkcjonował do 1 marca 2017 roku (art. 105 ustawy o sio: "W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 1 marca 2017 r. w celach, o których mowa w art. 1 ust. 1, funkcjonuje również system informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273), zgodnie z organizacją i na zasadach działania określonych w art. 106-118.[4]"). Czyli od roku 2017 do podziłu części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego będzie się przyjmowało dane zgromadzone w bazie danych "nowego SIO". Jeszcze chyba jest czas na to, żeby z tym "nowym SIO" zrobić porządek - obecne jego funkcjonowanie (i tak jest od 2013 roku) jest katastrofalne.
Na czym polega "katastrofa nowego SIO" - listę wyjaśnień znalazłem pod adresem: http://sio.ucoz.pl/index/0-2
Co i kiedy tu się zmieni? Jak długo jeszcze będzie tolerowane to "Nowe SIO"? Co zamierza z tym "fantem" zrobić MEN pod nowym kierownictwem?
 
2016-01-28 08:41:54
mireko66: Po pierwsze: sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej powinien być uregulowany w ustawie a nie w rozporządzeniu.

A po drugie powinien być oparty na standardach. To co mieści się w standardzie nie powoduje dodatkowych kosztów po stronie JST. Jeśli samorząd chce potraktować edukację ponadstandardowo - dokłada do niej z własnych środków.

Przypomnę, że pewne odniesienie już jest - ustawowo określona maksymalna liczebność uczniów w oddziałach w kl. I-III i świetlicy szkolnej. JST mogą teraz wyliczyć ile to kosztuje i czy mieści się w środkach subwencyjnych. Poprzedni parlament w gorączce reformy posyłania 6-latków do szkół uchylił drzwi wystarczy, że JST wetknie w nie nogę...

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25