facebook RSS # #

18.06.2018 02:12

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-01-28 14:54       aktualizacja: 2016-01-28 17:15       Wiadomości PAP
  A A A

Brak przejścia. Pilnie potrzebne dodatkowe przepisy ustawy o rewitalizacji

Brak przejścia. Pilnie potrzebne dodatkowe przepisy ustawy o rewitalizacji
Ustawodawca zapomniał o przepisach przejściowych
Fotolia
W ustawie o rewitalizacji pilnie potrzebne są dodatkowe przepisy przejściowe - alarmuje Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych

Organizacja zaapelowała o pilne uchwalenie zmian w ustawie o rewitalizacji. Chodzi o wprowadzenie przepisów przejściowych dla wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy procedur, dotyczących sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych tworzą regionalne korporacje samorządowe m.in. Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Pomorskich i Związek Gmin Lubelszczyzny.

„Ustawa o rewitalizacji, która weszła w życie z dniem 18 listopada 2015 r., wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednakże ustawodawca pominął wprowadzenie koniecznych przepisów przejściowych (…), co oznacza że wszystkie uchwały organów stanowiących jst podjęte po dniu wejścia w życie ustawy muszą spełniać wymogi wynikające z nowej regulacji” – napisano w stanowisku organizacji.

Jak zaznaczyli samorządowcy, wymogi te są bardzo rozbudowane i wiążą się z koniecznością zawarcia przez gminy kosztownych umów. Według przedstawili organizacji, szereg gmin, które wszczęły procedury dotyczące zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oparte na przepisach obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o rewitalizacji, będzie musiało na nowo przystąpić do procedury uchwalania, bądź zmiany planu (studium).

Samorządowcy przekonują, że spowoduje to wielomiesięczne opóźnienia w uchwalaniu tych dokumentów, wynikające m.in. z konieczności ponownego wykładania projektów planów do publicznego wglądu. Ich zdaniem pociągnie to też za sobą znaczne negatywne konsekwencje dla finansów publicznych - w wyniku niepotrzebnego wydatkowania środków z budżetów gmin - oraz potencjalnie niekorzystne skutki dla ładu przestrzennego i prowadzenia procesów inwestycyjnych w gminach, z których niektóre są pilne.

Z posiadanych przez organizację informacji wynika, że w takiej sytuacji znalazły się setki gmin w całej Polsce, dlatego wprowadzenie zmian w ustawie o rewitalizacji w trybie pilnym jest, w ocenienie przedstawicieli OPOS, niezbędne.

/kic/Serwis Samorządowy PAP

Organizacje tworzące OPOS:
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza
Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Sudecki Konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów
Śląski Związek Gmin i Powiatów
Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Związek Gmin Lubelszczyzny
Związek Gmin Pomorskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-07-19 11:36:35
Damian: Czy coś słychać w tej sprawie?
 
2016-02-17 12:37:05
Hubert: witam,
wiadomo coś czy będzie szansa na wprowadzenie tych przepisów?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25