facebook RSS # #

24.04.2018 16:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-02-04 15:23       aktualizacja: 2016-02-04 15:44       Wiadomości PAP
  A A A

Gminy za in-house. ZGWRP chcą wprowadzenia zamówień wewnętrznych

Gminy za in-house. ZGWRP chcą wprowadzenia zamówień wewnętrznych
Fotolia
Po miastach, także gminy wiejskie wyraziły satysfakcję z planów wprowadzenia tzw. zamówień „in-house". ZGWRP nie podobają się jednak niektóre zapisy projektu ustawy.

W stanowisku z 3 lutego, Związek Gmin Wiejskich RP (ZGWRP) poparł wcześniejsze stanowisko Związku Miast Polskich odnoszące się do projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Gminy wiejskie uznały nowe przepisy w zakresie zamówień wewnętrznych za niezbędne i oczekiwane.

Przygotowany przez resort rozwoju projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw ma umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego, po spełnieniu określonych przesłanek, udzielanie zamówień „własnym" spółkom komunalnym z pominięciem trybu zamówień publicznych we wszystkich sektorach gospodarki komunalnej.   

ZGWRP nie podoba się jednak kilka zapisów projektu, w tym podniesienie wymogu procentowo określonego poziomu działalności prowadzonej przez spółkę komunalną na rzecz własnej jednostki samorządu terytorialnego z 80 proc. na 90 proc. Zdaniem samorządów zapis ten jest bardziej rygorystyczny niż zalecenia unijnych dyrektyw w tym zakresie. „Brak jest przeszkód prawnych, aby - wobec braku jakichkolwiek przesłanek o charakterze faktycznym lub prawnym - powtórzyć w prawie krajowym rozwiązania warunkujące stosowanie zamówień in-house określone w prawie unijnym" - podkreślił ZGWRP w stanowisku.     

Związek sprzeciwił się także pominięciu w projekcie przepisów uchylających rozwiązania szczególne zawarte w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Chodzi o artykuły 3a oraz 6d i 6e, które wprowadzają wyjątki od ogólnych zasad prowadzenia działalności komunalnej przez JST.

„Bez żadnego zrozumiałego powodu JST są pozbawione możliwości stosowania zamówień wewnętrznych przy realizacji nowych inwestycji w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi oraz w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych" - czytamy w stanowisku ZGWRP. Zdaniem gmin wiejskich obowiązujące w tym zakresie rozwiązania prawne - sprzeczne z nowymi dyrektywami unijnymi, które mają być implementowane przez omawiany projekt - ograniczają samodzielność JST, ze szkodą dla ich mieszkańców.

Dlatego ZGWRP w całości poparł stanowisko Ministra Środowiska z grudnia 2015 r. dotyczące uchylenia obligatoryjnych przetargów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Celem nowej ustawy Pzp jest wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw: 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE, które bezpośrednio formułują przesłanki stosowania zamówień „in-house".

W preambule pierwszej z nich (dyrektywa 2014/24/UE) wskazano, że „konieczne jest doprecyzowanie, w jakich przypadkach umowy zawierane w obrębie sektora publicznego nie podlegają obowiązkowi stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych. (...) Zastosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych nie powinno (...) zakłócać swobody organów publicznych w zakresie wykonywania powierzonych im zadań dotyczących usług publicznych poprzez wykorzystanie ich własnych zasobów, co obejmuje możliwość współpracy z innymi organami publicznymi. (...)"

mp/Serwis Samorządowy PAP      

 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-02-05 12:05:34
Polska to śmieciowe Eldorado: Polska Izba Gospodarki Odpadami zrzesza głównie zagraniczne koncerny śmieciowe które z Polski wywożą swoje zyski budowane na comiesięcznych opłatach obywatelskich za śmieci z prostej przyczyny - w krajach "starej" Unii nie ma w gminach przetargów na wyłonienie chcących być beneficjentami sum wpłacanych za usługi municypalne... Nic więc dziwnego, że to właśnie PIGO najgoręcej przeciwstawia się implementacji unijnych zasad systemowych do polskiej gospodarki odpadami komunalnymi...
 
2016-02-04 20:49:27
Zdzisław Smolak: Konieczny jest lobbing ministerstwa środowiska na rzecz interesu administracji samorządowych - gospodarka odpadami to nie budowanie zysków na opłatach obywatelskich - ale wypełnianie ustawowych zadań municypalnych... Resort rozwoju może o tym "zapomnieć" albo tego nie rozumie - trzeba jak najszybciej zneutralizować lodziarską ustawę z 2011 roku - wiadomosci.onet.pl/olsztyn/czarna-wizja-wojny-smieciowej-ofiara-bedzie-mpo/f7ew5v

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25