facebook RSS # #

27.04.2018 01:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-02-04 16:23       aktualizacja: 2016-02-05 17:34       Wiadomości PAP
  A A A

Krytyka urzędnika. Skargę należy przekazać niezwłocznie przełożonemu

Krytyka urzędnika. Skargę należy przekazać niezwłocznie przełożonemu
Dlaczego sprawa nie zostałazałatwiona w terminie?
Fotolia
Pracownik samorządowy, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, powinien przekazać ją niezwłocznie swojemu przełożonemu służbowemu.

Kwestię skarg i wniosków reguluje ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z ustawą (art. 254) skargi i wnioski składane i przekazywane do organów samorządu terytorialnego oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów ich załatwiania.

Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie swojemu przełożonemu służbowemu (art. 256).

W świetle ustawy (art. 237) organ właściwy do załatwienia skargi powinien ją rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Skarżącego należy zawiadomić o sposobie załatwienia skargi, tak samo jak o niezałatwieniu sprawy w terminie. W takim przypadku należy podać przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy (art. 36).

Kontrola NIK przeprowadzona klika lat temu w samorządach ujawniła, że do urzędów samorządowych trafiają skargi na zachowanie lub sposób załatwiania spraw przez urzędników, często osób na kierowniczych stanowiskach. Z kolei pracownicy samorządów skarżą się na premie, nabory i rozliczanie czasu pracy (Więcej: Zażalenia na urzędników na ogół są uznawane za bezzasadne)

/kic/Serwis Samorządowy PAP 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25