facebook RSS # #

26.05.2018 16:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-02-10 15:36       aktualizacja: 2016-02-11 13:16       Wiadomości PAP
  A A A

Do rejestru. Propozycja centralnego spisu rozstrzygnięć: co wolno wojewodzie

Do rejestru. Propozycja centralnego spisu rozstrzygnięć: co wolno wojewodzie
Stwórzmy centralny rejestr
rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów
Fotolia
Stworzenie centralnego rejestru rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów - proponuje poseł Dariusz Starzycki. Nie może być tak, że w jednej gminie taka sama uchwała jest prawidłowa, a w drugiej kwestionowana.

W interpelacji skierowanej do ministra spraw wewnętrznych poseł PiS zwrócił uwagę na problem braku spójności rozstrzygnięć nadzorczych wydawanych przez poszczególnych wojewodów. Jak zaznaczył poseł, wojewodowie różnie interpretują te same przepisy, „co w konsekwencji prowadzi do wydawania zupełnie odmiennych rozstrzygnięć w tych samych sprawach".

W ocenie Starzyckiego takie praktyki komplikują funkcjonowanie samorządów, które często kopiują zapisy uchwał podejmowanych przez radnych w miejscowościach położonych w innym województwie. W efekcie próba podjęcia podobnej uchwały często kończy się stwierdzeniem nieważności, przy jednoczesnym obowiązywaniu w innym mieście, w innym województwie uchwały identycznej treści.

Starzycki podał przykład, gdy wojewoda przy identycznej treści uchwał podejmowanych w dwóch różnych miastach tego samego województwa, w jednym przypadku uznał uchwałę za wadliwą, a w innym nie wniósł uwag.

Jego zdaniem takie działania doprowadzają do brak pewności co do tworzonych na szczeblu samorządów przepisów oraz bałaganu legislacyjnego. Przyczyniają się też do spadku zaufania obywateli do organów władzy publicznej i państwa.

Rozwiązaniem problemu byłoby, zdaniem posła, stworzenie centralnego rejestru wydawanych rozstrzygnięć nadzorczych przez wojewodów oraz wprowadzenie zakazu wydawania odmiennych rozstrzygnięć, w przypadku kwestii już raz rozstrzygniętych w ramach rozstrzygnięć nadzorczych.

„Przedmiotowe rozwiązanie dawałoby gwarancję jednolitości i prawidłowości wydawanych przez wojewodów rozstrzygnięć. Ponadto, umożliwiłoby gminom efektywną realizację swoich zadań" - podkreślił poseł.

mp/Serwis Samorządowy PAP

TAGI: PRAWO , SEJM , WOJEWODA
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-02-13 16:26:21
Jan: Powody takiego stanu rzeczy to:nieuctwo,niechlujstwo,lenistwo,układziki iznajomości pracowników-radców prawnych z wydaiałow nadzoru i kontroli uw.
 
2016-02-11 08:20:11
dziara: Takie przypadki można mnożyć. Należałoby jeszcze wspomnieć o absurdzie jakim są skargi na uchwały wnoszone przez prokuratorów.
 
2016-02-10 16:43:28
Tomasz Wojtania: ...a nie byłoby lepiej zabrać to zadanie dot. rozstrzygnięć nadzorczych wojewodzie?

Skończyłby się kolejny pat dot. ustalenia właściwego organu: wojewoda czy RIO.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25