facebook RSS # #

24.04.2018 16:10

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-02-12 17:23       aktualizacja: 2016-02-14 09:05       Wiadomości PAP
  A A A

Zmiany mega. Ułatwienie budowy sieci szerokopasmowych i likwidacja barier

Zmiany mega. Ułatwienie budowy sieci szerokopasmowych i likwidacja barier
Zmienione prawo ułatwi budowę sieci szerokopasmowych
Fotolia
Ułatwienie budowy sieci szerokopasmowych, w tym realizowanych z PO PC, likwidacja kolejnych barier inwestycyjnych – to postulowane zmiany w Ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Uchwalenie ustawy ułatwi budowę sieci szerokopasmowych, w tym tych realizowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oraz wprowadza postulowane i oczekiwane zmiany dla zwiększonych inwestycji operatorów telefonii komórkowych m.in. w związku z organizowanymi w lipcu br. Światowymi Dniami Młodzieży.

Ministerstwo Cyfryzacji, mając na uwadze doświadczenia z realizacji projektów szerokopasmowych z perspektywy finansowej 2007-2013 oraz postulaty środowiska telekomunikacyjnego wypracowane w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych, skorzystało z przewidzianej w dyrektywie możliwości przyjęcia w pewnym zakresie środków dalej idących niż te z dyrektywy.

Proponowane przepisy mają zmniejszyć obciążenia na etapie przygotowania inwestycji i przyspieszyć budowę sieci telekomunikacyjnych w Polsce.

Główne rozwiązania wprowadzane ustawą to m.in. rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do udostępniania swojej infrastruktury na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych do budowy szybkich sieci szerokopasmowych.

Przepisy zakładają też wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji o posiadanej infrastrukturze technicznej na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w celu zaplanowania szybkiej sieci szerokopasmowej.

Kolejna zmiana to utworzenie pojedynczego punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji (PIT), prowadzonego przez prezesa UKE, za pomocą którego będzie można uzyskać informację m.in. o procedurach w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym, a także informacje o istniejącej infrastrukturze technicznej oraz o planach inwestycyjnych w tym zakresie.

Ustawa wprowadzi też obowiązek wyposażenia budynku wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej w instalację telekomunikacyjną. Warunkiem będzie, żeby budynek nie był jeszcze w taką wyposażony, był poddawany przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie obejmującej również ingerencję w jakąkolwiek infrastrukturę techniczną wewnątrz budynku.

Zgodnie ze zmianami będzie możliwość określenia przez prezesa UKE w drodze decyzji, tzw. ramowych warunków dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji, które będą wiązać podmioty zainteresowane przy zawieraniu umów o dostęp.

Postulowane jest też wprowadzenie obowiązku koordynacji robót budowlanych i przekazywania o nich informacji. Przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie mógł budować sieć w większej synergii z innymi inwestycjami publicznymi tzn. tym samym czasie i w tym samym miejscu co inny podmiot realizujący własną inwestycję ze środków publicznych.

Ustawa doprecyzuje też przepisy megaustawy z 2010 r. w zakresie lokalizowania i użytkowania instalacji radiokomunikacyjnych na istniejących obiektach budowlanych, co będzie miało pozytywny wpływ na inwestycje związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży.

Wprowadzi też obowiązek udostępniania kanałów technologicznych w drodze decyzji administracyjnej (dotychczas w drodze umowy dzierżawy lub najmu) oraz delegacji ustawowej do określenia, w drodze rozporządzenia, maksymalnej wysokości rocznych stawek opłat za udostępnienie 1 metra bieżącego kanału technologicznego.

Nie mogą być one wyższe niż: 7,00 zł – w przypadku rury osłonowej, 5,50 zł – w przypadku rury światłowodowej oraz 1,00 zł – w przypadku mikrorury wchodzącej w skład mikrorur.

Dla właścicieli infrastruktury technicznej, którzy współpracują ze starostą przy budowaniu powiatowej bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT), poprzez przekazywanie informacji o posiadanej infrastrukturze i jej lokalizacji, wprowadzone zostaną preferencyjne zasady udostępniania zbiorów danych powiatowej bazy GESUT. Pierwsze udostępnienie będzie darmowe, każde kolejne płatne w wysokości 10 proc. opłaty podstawowej.
Planowany termin wejścia w życie ustawy to koniec marca 2016 r.

15 maja 2014 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Dyrektywa ta w swoich rozwiązaniach bazuje w części na obowiązującej w Polsce ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Megaustawa). Część z nich obowiązuje więc już w polskim prawie. Pełną implementacją dyrektywy będzie projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz niektórych innych ustaw – przyjęty w dniu 11 lutego br. przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Projekt ustawy w najnowszej wersji dostępny jest TUTAJ.

Źródło: MC

Kkż/
Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25