facebook RSS # #

24.04.2018 14:22

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-02-18 16:22       aktualizacja: 2016-02-18 18:21       Wiadomości PAP
  A A A

Zmiany w USC. Aplikacje wspierające wrócą, bez uzupełnień, dostosują system

Zmiany w USC. Aplikacje wspierające wrócą, bez uzupełnień, dostosują system
Szykują się zmiany
w Prawie o aktach stanu cywilnego
Fotolia
Zniknie obowiązek uzupełnienia rejestru od 1 marca do 31 sierpnia 2015, częściowo wrócą aplikacje wspierające. System będzie dostosowany do projektowanych zmian w Prawie o aktach stanu cywilnego.

Usprawnienie pracy urzędów stanu cywilnego oraz poprawa obsługi obywateli – to główne cele zmian w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego.

Zmiany w ustawie obejmują m.in. przyznanie pracownikom urzędu stanu cywilnego uprawnień do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach stanu cywilnego. Możliwość ta jest jedną z najbardziej pożądanych zmian usprawniających pracę urzędów stanu cywilnego.

Znaczna część urzędów stanu cywilnego, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, przed wejściem w życie ustawy z 28 listopada 2014 r. korzystała z aplikacji wspierających, do których dane z aktów stanu cywilnego wprowadzali pracownicy, dokonując przy tym interpretacji treści aktu. Bez tych czynności urzędy nie mogłyby przez lata sprawnie funkcjonować.

Kierownik upoważni

Od 1 marca 2015 r. każdy akt przenoszony z papierowej księgi stanu cywilnego do rejestru wymaga dodatkowego zaangażowania kierownika urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcy, który uwierzytelnia ten dokument w systemie.

Proponowana zmiana przyznaje kierownikowi urzędu stanu cywilnego uprawnienie do upoważnienia pracownika. Biorąc pod uwagę, że miesięcznie około 360 tysięcy aktów stanu cywilnego jest przenoszonych do rejestru, przyspieszyłoby to nie tylko sam proces przenoszenia aktu stanu cywilnego, ale również przebieg wydawania odpisów z takiego aktu.

Unieważnienie łatwiej

Inna zmiana w ustawie to wprowadzenie administracyjnego trybu unieważniania aktów stanu cywilnego oraz wzmianek dodatkowych błędnie sporządzonych - przewidziano dwa różne tryby.

Pierwszy jest rozszerzeniem dotychczasowych uprawnień wojewody związanych z unieważnianiem aktu w drodze decyzji administracyjnej, w sytuacjach gdy doszło do sporządzenia w księgach stanu cywilnego kilku aktów podlegających przeniesieniu do rejestru, a stwierdzających to samo zdarzenie.

Drugi tryb pozwoli kierownikowi urzędu stanu cywilnego na unieważnianie aktów w drodze czynności materialno-technicznej, które z przyczyn technicznych lub niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego błędnie zarejestrowano w rejestrze lub też błędnie przeniesiono z papierowej księgi ręcznie albo przy zastosowaniu aplikacji wspierającej.

Aplikacje wspierające

Możliwość wydawania odpisów aktów stanu cywilnego z aplikacji wspierających rejestrację stanu cywilnego – to realizacja postulatów kierowników urzędów stanu cywilnego największych miast w kraju, m.in. Warszawy, Krakowa, Poznania, Katowic, Łodzi, Rzeszowa, Gdańska i Wrocławia. Najważniejszym z nich jest możliwość wydawania odpisów aktów stanu cywilnego według nowego wzoru na podstawie danych zamieszczonych w aplikacjach wspierających rejestrację stanu cywilnego prowadzonych przed wdrożeniem rejestru stanu cywilnego, bez konieczności przenoszenia tych aktów do centralnego rejestru.

Rozwiązanie to będzie można wykorzystać, gdy ktoś złoży wniosek o wydanie odpisu i gdy nie ma konieczności wprowadzenia zmian w akcie, np. zamieszczenia wzmianki dodatkowej o zmianie nazwiska osoby, której akt dotyczy, czy też przypisków przy akcie.

Właściwym do wydania odpisu z aplikacji wspierających będzie wyłącznie kierownik urzędu stanu cywilnego - tylko ten organ będzie miał dostęp do aktu, z którego należy wydać odpis.

Umożliwi to usunięcie zaległości w największych urzędach stanu cywilnego w rozpatrywaniu wniosków o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, bo przez odmiejscowienie, to na nie został przeniesiony ciężar świadczenia na rzecz społeczeństwa wielu usług.

Nie będzie przenoszenia

Projekt przewiduje rezygnację z obowiązku przenoszenia przez kierowników urzędu stanu cywilnego do rejestru aktów sporządzonych w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2015 r. lub do których w tym czasie dołączono wzmianki dodatkowe, czy przypiski. Wpłynie to na poprawę organizacji pracy w urzędach.

Resorty dostosują system informatyczny

W ocenie skutków regulacji projektu zaznaczono, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Cyfryzacji dostosują system teleinformatyczny, w którym prowadzony jest rejestr stanu cywilnego do zmian wprowadzanych ustawą.

Dla sfery dochodów i wydatków budżetu państwa wprowadzenie regulacji będzie neutralne. W związku z tym, iż konieczność wprowadzenia projektowanych zmian wynika z wadliwego działania systemu, koszty zmian w rejestrze stanu cywilnego, w wysokości 107 100 zł netto, zostaną pokryte z zysku osiągniętego dotychczas przez Centralny Ośrodek Informatyki. Tak więc nie będzie konieczności ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel.

Dodatkowe koszty na aplikacje?

Możliwość wydawania odpisów aktów stanu cywilnego z aplikacji wspierających rejestrację stanu cywilnego spowoduje jednak konieczność dostosowania tych aplikacji, co może wiązać się dodatkowymi kosztami po stronie jednostek samorządu terytorialnego, które zdecydują się skorzystać z tego rozwiązania.

Kkż/
Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-02-20 16:06:08
informatyk jst: Nie chcę krytykować tych pomysłów, bo to jest przynajmniej zmiana w podejściu ministerstwa (to chyba zasługa Pani Minister?) do urzędów, ale to jest spełnienie postulatu jedynie dużych miast i chyba nie rozwiąże problemów. Sprowadzi się to do tego, że rejestr będzie się zapełniał jeszcze wolniej. Fakt - duże USC szybciej obsłużą "lokalnych" mieszkańców i mam jedynie nadzieję, że ten projekt nie wyłącza obowiązku migracji na zlecenie??? Bo wtedy to już by było kuriozum.

A rozwiązaniem tak na prawdę byłoby wystawienie jakiegoś zunifikowanego interfejsu do masowej migracji aktów (ale to chyba by "udusiło" ten sytem, gdyby kilkaset USC zaczęło pchać tam masowo swoje akty), albo wysyłanie "paczek" (plików) przez USC do COI i tam ich zaczytywanie w mniej obciążonych porach. Oczywiście akty z tych paczek nie lądowałyby od razu w BUSC tylko w "poczekalni", z której to dopiero po podpisaniu przez kierownika USC byłyby przenoszone do ogólnodostępnej bazy. To by znacznie skróciło czas dla USC, które posiadają już zapełnione swoje bazy - byłoby odzwieciedleniem tego, co robiły przed 2015 r. Dobrze by było nie :)
 
2016-02-20 08:59:08
Informatyk gminny: Nie ma potrzeby wprowadzania możliwości wydawania odpisów ze starych aplikacji. Takie rozwiązanie spowoduje, że aplikacje alternatywne trzeba będzie dostosować do nowych wymogów, a co za tym idzie gminy poniosą dodatkowe koszty, w skali kraju dość spore i będą to ukryte koszty funkcjonowania Źródła. Cały problem tkwi w tragicznym funkcjonowaniu Źródła. Informatycy i pracownicy w gminach tracą dużą część czasu na ciągłe usuwanie problemów, oczekiwanie aż coś się załaduje w Źródle, powtarzanie tych samych czynności bo na samym końcu Źródło się "wysypało" itd. Cała ta praca to także ukryte koszty funkcjonowania Źródła.
Rozwiązaniem jest naprawienie Źródła poprzez sprawne i szybkie funkcjonowanie aby pracownicy w gminach nie musieli czekać aż program coś zrobi. Obecnie to program spowalnia pracę urzędników i zatrudnianie dodatkowych osób nic nie poprawi, a tylko generuje dodatkowe koszty (znowu ukryte koszty funkcjonowania Źródła). Ponadto wprowadzenie masowej migracji aktów zapowiadanej od dawna, zwolnienie kierowników z podpisywania pojedynczo każdego zmigrowanego aktu - oni już przecież kiedyś podpisali ten akt w formie papierowej, a teraz nastąpi tylko zmiana ich postaci z papierowej do cyfrowej, lub nawet z przeniesienie postaci cyfrowej z jednego programu do drugiego.
Podstawowym błędem przy wdrażaniu Źródła był brak skorzystania z doświadczenia firm które przez x lat obsługiwały gminy czy to ze strony USC czy obowiązku meldunkowego. Zamiast do wyścigu wybrać wytrenowanego biegacza wybrano raczkujące dziecko, które nie może dotrzeć do mety. Dlaczego tak zrobiono nie wiadomo, a jak nie wiadomo o co chodzi to znaczy że chodzi o kasę. Wydano by znacznie mniej, a powstałby produkt który by sprawnie działał.
Nam, pracownikom w gminach, pozostaje jedynie zacisnąć zęby i cierpliwie czekać, przyjmując na siebie wszystkie obelgi i złości od petentów (niezasłużone).
 
2016-02-19 14:42:48
Aleksander: Kier. Usc ma w pełni rację, bo to co pisze oddaje stan faktyczny. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że takich dyletantów jak pracownicy COI normalny pracodawca nawet do sprzątania biura by nie zatrudnił. Tymczasem mówi się o nich "fachowcy".
 
2016-02-19 12:45:40
kier.USC: Jak mniejsze urzędy w Polsce powiatowej pracowały w BUSC, to część kierowników USC z dużych miast zajęta była prowadzeniem płatnych szkoleń ze Źródła, a poza tym, to kierownicy z dużych miast konsultowali Źródło, ztem niech nie marudzą i nie robią zamieszania.
 
2016-02-19 11:00:58
Wawa: @masłer usc: zatrudniliśmy już 50 osób, brakuje pomieszczeń i biurek; Kraków, Poznań, Gdansk, Wrocław, Katowice, Lodź ze 200. Problem w systemie informatycznym tkwi, a nie w liczbie rak do pracy.
 
2016-02-19 07:48:17
masłer usc: Czy wyobrażacie sobie bałagan przy wydawaniu odpisów na nowych drukach ze starych aplikacji? Przecież wtedy obywatel nie może skorzystać możliwości złożenia wniosku o wydanie odpisu w dowolnym USC tylko musi to zrobić w USC w którym jest księga. I znowu ludzie nie rozumieją tych niuansów i wyjątków i oberwie się tym co na dole, nie dość, że piszą, że wszystko się załatwi przez internet - ludzie myślą, że jak napiszą maila to sprawa załatwiona i obrywa ten kto tłumaczy o podpisach elektronicznych i epuapach.
Ale ustawa jest przygotowana po to żeby odciążyć Warszawę, reszta może sobie żyły wypruwać a oni się po prostu nie wyrabiają i zamiast zatrudnić dodatkowych ludzi to lepiej zmienić ustawę ...

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25