facebook RSS # #

24.04.2018 16:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-02-24 16:29       aktualizacja: 2016-02-25 16:29       Wiadomości PAP
  A A A

Taryfikator w komisji. Bliskie zmiany w siatce płac. Jakie skutki? - pyta minister

Taryfikator w komisji. Bliskie zmiany w siatce płac. Jakie skutki? - pyta minister
Dajcie informacje o skutkach
- apeluje wiceminister Szwed
Fot.mpips.gov.pl
Dokonanie zmiany rozporządzenia ws. wynagradzania pracowników samorządowych nie budzi wątpliwości – zaznaczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

Jednym z punktów środowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego były kwestie dotyczące skutków finansowych dla pracodawców samorządowych w związku z projektowanym podwyższeniem minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed zaapelował do strony samorządowej o dane potrzebne do przygotowania oceny skutków regulacji, towarzyszącej pracom nad projektami dokumentów rządowych.

- (…) nie budzi wątpliwości dokonanie zmiany, a był to postulat (podnoszony) od dwóch lat, żeby to rozporządzenie zmienić. Jesteśmy przygotowani, ale też jeszcze potrzebujemy danych z samorządów, jeśli chodzi o skutki - powiedział wiceminister.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jak podkreślono w informacji na stronie KPRM, minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych obowiązują od 2009 r. i wymagają aktualizacji, szczególnie w kontekście wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2016 r. wynosi 1 850 zł.

Minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów. Tabela dotycząca pracowników zatrudnionych: w urzędach gmin, starostwach powiatowych i m.in. urzędach marszałkowskich zawiera 22 kategorie zaszeregowania. Najniższa kwota wymieniona w tabeli to 1100 zł, przyporządkowana do 1. kategorii, najwyższa 3 000 zł, odpowiadająca kategorii 22.

Wynagrodzenie za pracę w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w JST, jest świadczeniem niejednolitym. Składa się ono ze zmiennej liczby składników o różnym charakterze. Obok wynagrodzenia zasadniczego są to np. dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny, premie i nagrody. Dopiero zsumowanie składników wynagrodzenia i świadczeń wynikających ze stosunku pracy musi odpowiadać wartości wynagrodzenia minimalnego.

/kic/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: KWRIST , PŁACE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25