facebook RSS # #

24.04.2018 16:06

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-02-29 13:11       aktualizacja: 2016-02-29 17:00       Wiadomości PAP
  A A A

Rada dla seniora. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. jednostki samorządu

Rada dla seniora. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. jednostki samorządu
Można zgłaszać kandydatów do Rady
do Spraw Polityki Senioralnej
Fotolia
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Rady do Spraw Polityki Senioralnej. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. jednostki samorządu terytorialnego.

Kandydaci powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach polityki senioralnej. Rada ma się stać forum otwartego dialogu o koncepcji i kształtowaniu polskiej polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa.

Kandydatów do Rady mogą zgłaszać: jednostki samorządu terytorialnego oraz związki tych jednostek; administracja rządowa; organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz związki i porozumienia tych podmiotów; organizacje pracodawców oraz związki zawodowe; uczelnie i instytucje badawcze.

Zgłoszenie w formie elektronicznej lub papierowej wraz z załącznikami należy przesłać na adresy:
Wersję elektroniczną na adresy e-mail: magdalena.bardadyn@mrpips.gov.pl, radaseniorzy@mrpips.gov.pl z dopiskiem w treści wiadomości: Nabór na członków RPS I kadencji.

Wersję papierową na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Senioralnej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór na członków RPS I kadencji.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 17 marca 2016 r. (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).

Źródło: MRPiPS

Kkż/
Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25