facebook RSS # #

24.04.2018 16:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-03-01 13:38       aktualizacja: 2016-03-01 16:55       Wiadomości PAP
  A A A

Busy razem. Powiaty partycypacji gmin w kosztach przewozów lokalnych

Busy razem. Powiaty partycypacji gmin w kosztach przewozów lokalnych
Trzeba zmienić przepisy
o transporcie zbiorowym
- postuluje ZPP
Fot. ZPP
W ustawie o publicznym transporcie mogłyby znaleźć się rozwiązania ułatwiające tworzenie spójnego lokalnego systemu przewidujące partycypację gmin w kosztach powiatowych przewozów pasażerskich – postuluje ZPP.

Zarząd ZPP podkreśla, że od wielu lat przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym budzą poważne wątpliwości. 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie unormowania ustawy z 16 grudnia 2010 roku dotyczące nowego systemu organizacji systemu transportowego, w tym przewozów użyteczności publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Powiaty konsekwentnie wskazują, że wobec koniecznych do przeprowadzenia procedur i wątpliwości prawnych – związanych w szczególności z wyznaczaniem linii użyteczności publicznej – data ta, jako termin skutecznego wprowadzenia nowego systemu, może być trudna do zachowania.

Przedstawiciele ZPP podkreślają, że w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym wprowadzono zakaz przyznawania prawa wyłącznego, mimo że przepisy unijne takie prawo dopuszczają. Polega ono na tym, że podmiot świadczący usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego na danej trasie, w danej sieci lub na danym obszarze może to robić z wyłączeniem innych podmiotów świadczących takie usługi.

Prowadzi to, zdaniem powiatów, do wzrostu kosztów - linie nierentowne muszą być prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a koszty z tym związane można jedynie w ograniczonym stopniu finansować z dochodów linii rentownych, bo na tych liniach pojawia się konkurencja przewoźników prywatnych.

Może to powodować konieczność ograniczenia sieci przewozów użyteczności publicznej i ograniczać szanse mieszkańców terenów położonych poza obszarami funkcjonalnymi dużych miast. Związek Powiatów Polskich od dawna postuluje o wprowadzenie możliwości ustanawiania prawa wyłącznego.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nie rozstrzyga, w jakim trybie określana jest sieć komunikacyjna, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w gminach poniżej 50 tysięcy mieszkańców oraz powiatów liczących poniżej 80 tysięcy mieszkańców. Może to uchwalić zarząd powiatu albo rada powiatu, uchwała nie będzie jednak miała charakteru aktu prawa miejscowego.

Jak zauważają przedstawiciele powiatów, uznanie linii za taką, na której wykonywane są przewozy użyteczności publicznej, warunkuje korzystanie z ulg za przejazdy. Może więc w przyszłości wzbudzić wątpliwości sądów administracyjnych. Zdaniem powiatów powinno się określić, że sieć komunikacyjna, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w przypadku mniejszych jednostek jest określana uchwałą mającą charakter aktu prawa miejscowego.

Zgodnie z ustawą powiatowe przewozy pasażerskie realizowane są w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin, ale w granicach jednego powiatu. Gminne - w granicach konkretnej gminy.

Rozwiązanie takie powoduje – jak podkreślają powiaty - problemy praktyczne. Gminy, zwłaszcza wiejskie, zaczęły wywierać presję na powiaty, by przeprowadziły linię komunikacyjną, na której wykonywane są powiatowe przewozy pasażerskie w sposób wyczerpujący potrzeby społeczności gminnej. Pozwalałoby to na zaspokojenie potrzeb gminy bez ponoszenia z jej strony kosztów.

W ocenie powiatów w ustawie mogłyby znaleźć się rozwiązania ułatwiające tworzenie spójnego lokalnego systemu transportu publicznego, w tym przewidujące partycypację gmin w kosztach realizacji powiatowych przewozów pasażerskich.

Posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich odbyło się 29 lutego w Warszawie. W obradach wziął udział wiceminister Budownictwa i Infrastruktury Tomasz Żuchowski.

Pierwsza część obrad poświęcona była także planom kierunków zmian prawa budowlanego oraz przyszłości mechanizmów wsparcia budowy i modernizacji sieci dróg powiatowych. Podczas obrad przyjęto również budżet oraz omówiono tematykę stanowisk Zgromadzenia Ogólnego Związku w Ossie.

Źródło: ZPP

Kkż/
Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25