facebook RSS # #

18.06.2018 02:12

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-03-02 15:11       aktualizacja: 2016-03-02 18:03       Wiadomości PAP
  A A A

Wzór wniosku. Warunki wsparcia finansowego na tworzenie lokali socjalnych

Wzór wniosku. Warunki wsparcia finansowego na tworzenie lokali socjalnych
Są też podane kryteria oceny wniosku
Fotolia
Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na tworzenie lokali socjalnych składa się od 1 marca do 31 marca i od 1 września do 30 września. Publikujemy wzór wniosku.

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i terminy składania oraz rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali. Zgodnie z dokumentem, wniosek składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie od 1 marca do 31 marca i od 1 września do 30 września każdego roku. Bank w terminach do 30 czerwca oraz do 31 grudnia każdego roku, odpowiednio dla wniosków składanych do 31 marca oraz do 30 września, ogłasza informację  o możliwości  udzielenia  wsparcia  finansowego.

W rozporządzeniu określono również zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia oraz minimalne wymagania w zakresie wyposażenia lokali mieszkalnych, jakim powinny odpowiadać lokale mieszkalne pozyskane przy udziale finansowego wsparcia.

Dokument zawiera ponadto kryteria oceny wniosku, a także wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

Rozporządzenie weszło życie 1 marca.

/kic/Serwis Samorządowy PAP

>>>Roporządzenie zawierające wzór wniosku i kryteria jego oceny
 


TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25