facebook RSS # #

26.05.2018 16:06

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-03-04 16:10       aktualizacja: 2016-03-06 09:52       Wiadomości PAP
  A A A

Pytanie przy stole. Europejski KR: jak ograniczyć marnotrawienie żywności?

Pytanie przy stole. Europejski KR: jak ograniczyć marnotrawienie żywności?
Na zdjęciu Vytenis Andriukaitis.
Fot. Europejski Komitet Regionów
Nawet jedna trzecia światowej produkcji żywności jest tracona lub marnotrawiona na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego, od produkcji do konsumpcji.

Marnowanie żywności było tematem posiedzenia Komisji Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów, w którym uczestniczył unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Litwin Vytenis Andriukaitis. Komisja Europejska uwzględniła zagadnienie odpadów spożywczych w pakiecie dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wiceprzewodniczący Komisji Zasobów Naturalnych KR Szkot Anthony Buchanan podkreślił, że marnotrawstwo żywności jest niedopuszczalne z etycznego punktu widzenia, wiąże się także z ogromnymi kosztami ekonomicznymi i środowiskowymi. Przypomniał też, że Komitet Regionów przyjął w zeszłym roku rezolucję w sprawie zrównoważonej żywności, w której domagał się zmniejszenia ilości odpadów spożywczych o 30 proc. do 2025 r.

Z kolei unijny komisarz podkreślił fundamentalne znaczenie władz lokalnych i regionalnych dla zapobiegania powstawaniu odpadów spożywczych. - Dobrze znając lokalną rzeczywistość, odgrywacie kluczową rolę (…) W szczególności poprzez opracowywanie skutecznych programów zapobiegania powstawaniu odpadów, podnoszenie świadomości i konkretne działania w terenie - powiedział Andriukaitis, zwracając się do samorządowców.

Zdaniem komisarza samorządowcy mogą być prawdziwymi orędownikami przemian kulturowych i gospodarczych niezbędnych do ograniczenia i wyeliminowania marnotrawstwa żywności. A to ma natomiast doprowadzić do wyeliminowania głodu i niedożywienia.Na zdjęciu Anthony Buchanan. Fot. Europejski Komitet Regionów

W czasie debaty samorządowcy poparli propozycje Komisji Europejskiej odnośnie opracowania wspólnej metodyki. Przedstawili również zalecenia na temat sposobu, w jaki władze lokalne i regionalne mogą przyczynić się do ograniczenia marnotrawienia żywności.

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE z 28 państw członkowskich. Został utworzony w następstwie podpisania traktatu z Maastricht. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej muszą zasięgać opinii Komitetu Regionów w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Jeśli komitet uzna, że zostały naruszone jego prawa, może wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości.

/kic/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25