facebook RSS # #

24.04.2018 16:15

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-03-09 14:07       aktualizacja: 2016-03-09 18:00       Wiadomości PAP
  A A A

Bariery odnowy. Rewiatlizacja: mało elastyczne programy i sztywna lista projektów

Bariery odnowy. Rewiatlizacja: mało elastyczne programy i sztywna lista projektów
Przedstawiciele ZMP mówili
o barierach rewitalizacji
Fotolia
Ustawa o rewitalizacji wzmocniła jej społeczny wymiar, ważne stało się odtworzenie nie tylko miejsca, ale również tożsamości mieszkańców i współodpowiedzialności za nie – uważają przedstawiciele Związku Miast Polskich.

Wśród postulatów samorządowców miast znalazły się m.in. przyspieszenie kontraktacji środków UE, zatwierdzenie dokumentów strategicznych dla RIT i ZIT, usprawnienie procesu konsultacji programów rewitalizacji z administracją rządową. Ważną kwestią jest także zapewnienie finansowania ze środków innych niż Fundusze Strukturalne (program rządowy, np. podobny do tzw. „schetynówek”).

Jedną z barier rewitalizacji, jaką zidentyfikowano podczas obrad zgromadzenia ZMP była mało elastyczna forma programów i sztywna lista projektów. Problemy własnościowe, do których nie odnosi się ustawa są kolejnymi przeszkodami, wśród przykładów jest własność prywatna, PKP, rzeki, mienie wojskowe itp.

Przedstawiciele ZMP zwrócili też uwagę na problemy z koniecznością dostosowania wielu innych dokumentów planistycznych, np. studiów zagospodarowania oraz zbyt skomplikowane procesy konsultacyjne i partycypacyjne przy realizacji programów.

O najważniejszych aktualnych sprawach reprezentanci miast dyskutowali w zespołach tematycznych. Mówiono o finansach miast (konsolidacji VAT), edukacji (likwidacji gimnazjów), polityce społecznej (program 500+) oraz ustawie o rewitalizacji. Przed obradami w Dąbrowie Biuro ZMP rozesłało do miast członkowskich ankiety, w których zapytało o skutki zapowiadanych lub już uchwalonych zmian w prawie.

XXXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich odbyło się 3 i 4 marca 2016 r. w Dąbrowie Górniczej w Pałacu Kultury Zagłębia. W spotkaniu udział wzięło 350 samorządowców - prezydentów, burmistrzów, przewodniczących rad miejskich z miast członkowskich Związku, delegatów z miast do Zgromadzenia Ogólnego i obserwatorów oraz przedstawiciele parlamentu i rządu.

Czytaj też:
Energia miast. Obrady 37. zgromadzenia ogólnego ZMP w Dąbrowie Górniczej

Srebrne miasta. Kapituła przyznała 25 wyróżnień na dwudziestopięciolecie ZMP
 
Więcej na www.zmp.poznan.pl

Kkż/
Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-03-10 07:38:49
czytelniczka: bo to jest tak jak ustawę pisze się z teoretycznego punktu widzenia a nie praktyki, zapominając przy tym że sprawa dotyczy wielu zagadnień i że logicznie to wszystko trzeba ubrać i powiązać w całość. zapomniano, że to zrealizowanie jakiegokolwiek programu rewitalizacji (forma LPRu była prostsza niż GPRu) wymaga czasu, ludzi i pieniędzy. Ta ostatnia kwestia została jak zwykle zrzucona na samorządy.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25