facebook RSS # #

24.04.2018 16:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-03-11 11:29       aktualizacja: 2016-03-12 07:02       Wiadomości PAP
  A A A

PE poparł. Więcej srodków na mleko, owoce i warzywa dla dzieci w szkołach

PE poparł. Więcej srodków na mleko, owoce i warzywa dla dzieci w szkołach
Europa funduje dzieciom mleko, warzywa i owoce
Fot. Fotolia
Pakiet propozycji dotyczący dostarczania owoców i warzyw oraz mleka do placówek oświatowych przedstawiony przez Europejski Komitet Regionów został poparty przez Parlament Europejski w nowym projekcie ustawodawczym zatwierdzonym na początku tego tygodnia.

Dzieci w całej UE powinny wkrótce odnieść korzyści z lepiej finansowanej dystrybucji mleka, owoców i warzyw oraz lepszych systemów edukacji na temat zdrowego odżywiania.

Europejski Komitet Regionów z satysfakcją przyjął zatwierdzenie przez Parlament Europejski nowego projektu ustawodawczego zapewniającego lepsze finansowanie dystrybucji mleka, owoców i warzyw, czemu towarzyszyć mają lepsze systemy edukacji na temat zdrowego odżywiania.

- Ta decyzja zagwarantuje stabilność finansową i długofalową programu - powiedział Povilas Žagunis, członek rady miejskiej litewskiego miasta Panevežys i sprawozdawca opinii, w której KR przyjął szereg środków popartych przez Parlament Europejski.

Jak dodał ważne, że nie ograniczono dystrybucji mleka jedynie do mleka pitnego i rozszerzono ją na przetworzone w niewielkim stopniu produkty mleczne niezawierające szkodliwych dodatków. Naturalne (niesłodzone) produkty mleczne, takie jak jogurt czy świeże sery, obecnie również kwalifikują się do otrzymania wsparcia.

- System ten ma zasadnicze znaczenie dla dopilnowania, by nasze dzieci spożywały zróżnicowane i produkowane lokalnie owoce, warzywa, banany i mleko oraz miały dostęp do zdrowszej diety - dodał Povilas Žagunis.

Nowy system przewiduje, że program dystrybucji owoców i warzyw oraz program „Mleko w szkole” będą funkcjonować na tych samych zasadach prawnych i finansowych. Środki na ich finansowanie będą wynosić 100 mln EUR na mleko i 150 mln EUR na owoce i warzywa.

W projekcie PE uzgodniono dwa nowe kryteria przydziału funduszy: odsetek dzieci w wieku od 6 do 10 lat w społeczeństwie oraz poziom rozwoju regionów w obrębie państwa członkowskiego.

Program przedkłada świeżą i lokalnie produkowaną żywność nad produkty przetworzone.

- Cieszymy się, że program daje pierwszeństwo produkcji lokalnej i krótkim łańcuchom wprowadzania do obrotu oraz ekologicznym i lokalnie uprawianym produktom spożywczym. Jedynie niewielkie wsparcie finansowe zostanie przeznaczone dla produktów przetworzonych, które oczywiście nie mogą zawierać szkodliwych dodatków, substancji słodzących i wzmacniających czy soli, jak stwierdzono już w opinii KR-u przyjętej w październiku 2014 r. – podkreślił Povilas Žagunis.

Uzgodnione rozporządzenie, przyjęte w PE znaczną większością głosów, musi zostać formalnie zatwierdzone przez Radę. Nowe przepisy miałyby zastosowanie od 1 sierpnia 2017 r.

W programie „Mleko w szkole” biorą udział wszystkie państwa członkowskie; 25 państw uczestniczy w programie „Owoce w szkole” (oprócz Wielkiej Brytanii, Finlandii i Szwecji). W latach 2013–2014 prawie 10 mln dzieci w całej UE skorzystało z programu UE „Owoce w szkole”, a 19 mln z programu „Mleko w szkole”.

Źródło: Europejski Komitet Regionów
jm/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25