facebook RSS # #

24.04.2018 16:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-03-11 16:01       aktualizacja: 2016-03-12 06:48       Wiadomości PAP
  A A A

Kto miejscowy. Najważniejszy jest zamiar stałego pobytu - stwierdził wojewoda

Kto miejscowy. Najważniejszy jest zamiar stałego pobytu - stwierdził wojewoda
Najważniejszy jest zamiar stałego pobytu
Fotolia
Kto jest miejscowy? Numer PESEL nie jest ani warunkiem, ani przesłanką bycia mieszkańcem gminy - podkreśla wojewoda i unieważnia uchwałę.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek częściowo uchylił uchwałę Rady Gminy Jastków określającą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy.

Według unieważnionego fragmentu uchwały, wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać dane osób popierających inicjatywę, w tym numer PESEL. W ocenie wojewody warunek podania PESEL-u wnioskodawców wykracza poza granice kompetencji przyznanych radnym w ustawie o samorządzie gminnym.

Jak podkreślił Przemysław Czarnek, wobec braku ustawowej definicji „mieszkańca gminy”, należy kierować się treścią ustawy o samorządzie gminnym (art. 1 ust. 1) i Konstytucji RP (art. 16 ust. 1) akcentujących, że mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.

Uchylając uchwałę, wojewoda zwrócił uwagę że również uprawnienia do uczestnictwa w wyborach i referendum gminnym są powiązane ze stałym zamieszkaniem na obszarze gminy. Jak zaznaczył, w Kodeksie cywilnym (art. 25) określono, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

„Należy zatem przyjąć, że elementami umożliwiającymi określenie, kto jest mieszkańcem gminy a kto nim nie jest, są: imię i nazwisko (…), mogące jednoznacznie zidentyfikować daną osobę, a także adres danej osoby, pod którym ona przebywa z zamiarem stałego pobytu” – zauważył wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Jak dodał, numer PESEL nie jest ani warunkiem, ani przesłanką bycia mieszkańcem gminy, jak również nie obejmuje danych dotyczących miejsca zamieszkania.

Tymczasem to właśnie ta okoliczność, zdaniem organu nadzoru, ma znaczenie przy ustalaniu, czy osoba figurująca na liście osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji jest mieszkańcem gminy, gdyż po takie kryterium sięgnął ustawodawca w ustawie o samorządzie gminnym (art. 5a ust. 1). Zgodnie z przepisami „w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy”.

Zdaniem wojewody lubelskiego radni - wypełniając ustawową delegację - powinni w swojej uchwale określić zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych, a więc ustalić, kto inicjuje konsultacje, sposób i formę konsultacji, czas i miejsce ich przeprowadzenia, reguły ustalania wyników oraz sposób przekazania tych wyników do wiadomości społeczności lokalnej.

Niedopuszczalne jest natomiast, w ocenie wojewody, wykroczenie poza delegację ustawową i ograniczenie kręgu uprawnionych do udziału w procesie wnioskowania o przeprowadzenie konsultacji przez wymóg podania numeru PESEL.

/kic/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: GMINA , PRAWO , WOJEWODA
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-03-14 13:05:59
jotka: Na wyprzódki wdrażamy od lat unijne zasady, nawet bzdurne, jak w tym przypadku, bezrefleksyjnie znosząc przydatny ludziom i urzędom obowiązek meldunkowy.
Takie postanowienia NOWYCH wojewodów są formą strajku włoskiego w odpowiedzi na regulacje, które wszystkim komplikują życie.
Macie, co chcieliście, trzeba było protestować przed i to głośno. Liczba głosów przeciwnych tym rozwiązaniom na portalu Kurier PAP była przeważająca. Zgłaszałem swoje wątpliwości.
 
2016-03-12 16:06:31
CRTL: Zastanawiające jak wybierane są rozstrzygnięcia nadzorcze, które opisywane są przez PAP. Przecież to Wojewody Lubelskiego jest sto którymś w tej samej sprawie. W całej Polsce wojewodowie od lat uchylają zapisy dotyczące obowiązku podawania numeru PESEL, zatem nie ma tu nic odkrywczego.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25