facebook RSS # #

24.04.2018 16:06

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-03-15 16:05       aktualizacja: 2016-03-15 19:23       Wiadomości PAP
  A A A

Zwolnić radnego. Musi mieć możliwość udziału w pracach organów gminnych

Zwolnić radnego. Musi mieć możliwość udziału w pracach organów gminnych
Musi mieć możliwość pracy
w organach gminy...
Fotolia
Pracodawca ma obowiązek zwolnić radnego z pracy w celu umożliwienia mu udziału w pracach organów gminy - przypomina przedstawicielka wojewody lubuskiego.

Rada Miejska w Szlichtyngowej uregulowała w uchwale, co jest podstawą do udzielenia przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej radnemu. W ocenie wojewody lubuskiego radni tym zapisem przekroczyli delegację ustawową.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art. 25 ust. 3) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Jak wyjaśniła dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Teresa Kaczmarek, z mocy ustawy pracodawca ma więc obowiązek zwolnić radnego z pracy w celu umożliwienia mu udziału w pracach organów gminy.

„Formalnie oznacza to obowiązek zwolnienia radnego na czas trwania sesji rady wraz z czasem potrzebnym na dojazd i powrót” - podkreśliła.

Przedstawicielka wojewody dodała, że dokument potwierdzający fakt uczestnictwa w pracach organów samorządowych (np. zawiadomienie: o zwołaniu sesji, posiedzenia komisji czy zarządu) radny dostarcza swojemu pracodawcy jako informację o przyczynie swojej nieobecności w pracy, a nie jako wniosek o udzielenie mu zwolnienia.

Wojewoda lubuski uchylił uchwałę Rady Miejskiej w Szlichtyngowej w sprawie uchwalenia statutu gminy. W ocenie organu nadzoru dokument „zawierał liczne błędy i nieścisłości”.

W rozstrzygnięciu nadzorczym zwrócono uwagę m.in., iż zupełnie bezprzedmiotowe było wskazanie w tzw. „słowniczku”, że ilekroć w statucie jest mowa o zastępcy burmistrza należy przez to rozumieć zastępcę burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa, a przez sekretarza należy rozumieć sekretarza Miasta i Gminy Szlichtyngowa. W dalszej części statutu czy też w jego załącznikach nie ma bowiem w ogólne regulacji dotyczącej zastępcy burmistrza i sekretarza.

„Uchwała w sprawie statutu gminy jest uchwałą o szczególnej treści i znaczeniu dla całej jednostki samorządu terytorialnego i jej mieszkańców. W związku z tym uchwała w sprawie statutu gminy powinna być zredagowana w sposób staranny i czytelny dla przeciętnego członka społeczności lokalnej” - zaznaczono w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Na rozstrzygnięcie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia.

/kic/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: PRAWO , RADNY
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25