facebook RSS # #

26.05.2018 16:05

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-03-15 14:51       aktualizacja: 2016-03-15 16:28       Wiadomości PAP
  A A A

Przestrzenny ład. Ruszają zgłoszenia do Nagrody im. Jerzego Regulskiego

Przestrzenny ład. Ruszają zgłoszenia do Nagrody im. Jerzego Regulskiego
Nagroda za kreowanie
ładu przestrzennego
Fotolia
Do 1 czerwca można zgłaszać kandydatów do nagrody im. Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ustanowiły Nagrodę imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego w Polsce.

Zmarły przed rokiem patron nagrody, inicjator i współtwórca polskiej reformy samorządowej, był inżynierem i urbanistą, bardzo zaangażowanym w kwestie polityki przestrzennej i regionalnej.

Jednym z najważniejszych zadań samorządów lokalnych, których koncepcje prof. Regulski tworzył z grupą współpracowników, jest troska o ład przestrzenny polskich regionów, miast, miasteczek, wsi i osiedli. Dlatego Nagroda jego imienia łączyć będzie te dwie dziedziny – troskę o ład przestrzenny oraz uhonorowanie twórców, których polem działania są polskie samorządy.

Nagroda im. Jerzego Regulskiego przyznawana będzie w czterech kategoriach:

- idei – w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,
- realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny,
- wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, z zagospodarowaniem i ładem przestrzennym,
- aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniające się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zgłoszenie kandydatów następuje poprzez formularz w formie elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej www.frdl.org.pl lub formie papierowej do pobrania ze stron internetowych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwa Urbanistów Polskich wraz z załącznikami dokumentującymi przedsięwzięcia uzasadniające kandydaturę.

W edycji Nagrody w roku 2016 ocenie będą podlegać przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2010-2015.

Zgłoszenie kandydatur do edycji Nagrody w roku 2016 należy przesłać do 1 czerwca 2016 roku na adres:
Sekretariat Nagrody imienia Jerzego Regulskiego,
Biuro Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
ul. Żurawia 43,
00-680 Warszawa.

W 2016 roku odbędzie się pierwsza edycja Nagrody imienia Jerzego Regulskiego. Nabór wniosków do Nagrody zakończony zostanie 1 czerwca br. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w październiku br.

Jerzy Regulski ukończył Wydział Inżynierii Politechniki Warszawskiej, uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego na Wydziale Architektury. Problemom gospodarki przestrzennej poświęcił wiele lat pracy naukowej na wyższych uczelniach Warszawy i Łodzi oraz w Polskiej Akademii Nauk. Prowadził również międzynarodowe badania porównawcze, poszukując najlepszych dla Polski rozwiązań. Był aktywnym członkiem i wiceprezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Do ostatnich tygodni swojego życia zajmował się problemami gospodarki przestrzennej i urbanistyki oraz rozwoju lokalnego.

Kkż/
Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25