facebook RSS # #

24.05.2018 09:41

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-03-18 19:46       aktualizacja: 2016-03-19 07:53       Wiadomości PAP
  A A A

500 plus wypełnić. Potrzebne są dane ubiegającego się o świadczenie oraz dzieci

500 plus wypełnić. Potrzebne są dane ubiegającego się o świadczenie oraz dzieci
Potrzebne są dane ubiegającego się
o świadczenie oraz dzieci
Fotolia
Imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres oraz dane dzieci pozostających na utrzymaniu. Za ministerstwem rodziny podajemy, jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we wniosku o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 Plus podajemy dane osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego. Konieczne będzie zapisanie m.in. imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, adresu oraz danych dzieci pozostających na utrzymaniu.

W przypadku, gdy rodzina ubiega się o świadczenie wychowawcze również na pierwsze dziecko, musi dołączyć do wniosku odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące osiągniętych dochodów wypełnione przez członków rodziny. W takim przypadku świadczenie będzie uzależnione od kryterium dochodowego netto 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko.

Jeśli wnioskujemy o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie musimy dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów.

Kto będzie wypłacał pieniądze?

Gmina wydaje decyzję o prawie do świadczenia wychowawczego. Będzie ono wypłacane w wybrany przez składającego wniosek sposób: przelewem na konto lub gotówką w kasie urzędu miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Czy wydatkowanie środków będzie kontrolowane?

Rodzina sama zdecyduje, na to przeznaczy otrzymane pieniądze. W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda. Pracownik organu wypłacającego świadczenie 500 zł, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.).

Więcej informacji tutaj.
 

Źródło: MRPiPS

kkż/
Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25