facebook RSS # #

24.10.2018 08:01

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-09-13 11:09       aktualizacja: 2016-09-13 15:46       Wiadomości PAP
  A A A

Trudny problem. Mogiły przedmiotem rokowań polsko-rosyjskiej grupy roboczej

Trudny problem. Mogiły przedmiotem rokowań polsko-rosyjskiej grupy roboczej
Co robić z pomnikami Amiii Czerwonej?
Fot.Fotolia
Samorządy mają problem z przenoszeniem mogił żołnierzy Armii Czerwonej z polskich miast na cmentarze. MSZ wyraża gotowość do włączenia się w ich dialog ze stroną rosyjską.

Poseł Marcin Porzucek zwrócił się do ministra spraw zagranicznych z interpelacją w sprawie przeniesienia mogił żołnierzy Armii Czerwonej z polskich miast na cmentarze. Parlamentarzysta zauważył, że „pomimo upływu wielu lat i uzasadnionych wątpliwości", wciąż jeszcze w wielu miastach można napotkać pomniki i grobowce na cześć poległych czerwonoarmistów.

Jednym z takich miejsc jest Trzcianka (woj. wielkopolskie), w której centrum znajduje się Mauzoleum będące grobowcem żołnierzy radzieckich. Poseł wskazuje, że miasto w ostatnim okresie przeżywa prawdziwy rozkwit i realizuje szereg inwestycji. Jedną z nich jest modernizacja centrum miasta, której elementem ma być przebudowa Placu Pocztowego, na którym stoi Mauzoleum.

Jak relacjonuje Porzucek, władze samorządowe planują dokonać rozbiórki tego obiektu i ekshumacji oraz przeniesienia szczątków poległych żołnierzy na cmentarz komunalny. Władze samorządowe chcą przy tym dopełnić wszelkich formalności wynikających z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych z 28 marca 1933 roku, a także z umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar.

Poseł zaznacza jednak, że do przeprowadzenia ekshumacji konieczna jest zgoda strony rosyjskiej. Jej brak uniemożliwi władzom gminy realizację planowanej inwestycji w całym zakresie. Porzucek poprosił więc MSZ o możliwość włączenia się ministerstwa do dialogu między samorządami, a władzami Federacji Rosyjskiej w sytuacjach opisanych powyżej, którego celem będzie nakłonienie strony rosyjskiej do wyrażenia zgody na ekshumację poległych żołnierzy.

W odpowiedzi na interpelację, wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak przypomniał, że obecnie organem właściwym do prowadzenia negocjacji z władzami Federacji Rosyjskiej w kwestiach obejmujących zagadnienia uwzględnione w umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji z 22 lutego 1994 r. jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przejęło część zadań Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

„Ewentualne zwrócenie się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP o pomoc przez samorząd lub inną instytucję z pewnością zostanie wzięte pod uwagę oraz wnikliwie rozpatrzone m.in. pod kątem podziału kompetencji między poszczególnymi ministerstwami" - oświadczył Dziedziczak.

Wiceszef MSZ zwrócił przy tym uwagę, że władze Federacji Rosyjskiej są niezwykle czułe na wszelkie działania, które ich zdaniem godzą w pamięć oraz wizerunek Armii Czerwonej jako siły, która wyzwoliła naszą część Europy od okupacji nazistowskich Niemiec.

„Stoi to oczywiście w sprzeczności z pamięcią zbiorową wielu społeczeństw Europy Środkowo - Wschodniej, dla których nadejście Armii Czerwonej było zamianą jednej okupacji na drugą" - dodał Dziedziczak.

Wiceminister wskazał także, że umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji z 22 lutego 1994 r. przewiduje co prawda możliwość zmiany miejsca spoczynku szczątków, jednakże z uwagi na szczególną wrażliwość, wszelkie decyzje w tej sprawie powinny być przedmiotem rozmów polsko-rosyjskiej grupy roboczej z udziałem przedstawicieli właściwych instytucji.

mp/Serwis Samorządowy PAP 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-09-14 09:19:15
Starsza: Trzeba znać doskonale język rosyjski a u nas niestety to język zabroniony a w Rosji wszystkie osiągnięcia dyscyplin naukowych są dostępne dla obywateli; Konfliktologia, zaburzenia w komunikacji społecznej, semantyka, konstruktywizm...a u nas nie ma tego bo wszyscy chcą mieć kasę a obywatel głupieje i nie tylko on ale i nasi władcy głupieją...

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25