facebook RSS # #

24.10.2018 08:05

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-09-14 15:55       aktualizacja: 2016-09-15 17:30       Wiadomości PAP
  A A A

Bony w sieci. KE proponuje przegląd przepisów UE dotyczących telekomunikacji

Bony w sieci.  KE proponuje przegląd przepisów UE dotyczących telekomunikacji
Otwórzmy wszystkim dostęp do sieci
Fot.Fotolia
Komisja Europejska zaproponowała, by umożliwić władzom lokalnym oferowanie wszystkim obywatelom bezpłatny bezprzewodowy dostęp do sieci m.in. w budynkach publicznych, parkach i na placach. System bonów publicznych mógłby może zapewnić łączność w tysiącach miejsc w przestrzeni publicznej.

Komisja Europejska zaproponowała przegląd przepisów UE dotyczących telekomunikacji i nowe inicjatywy mające na celu zaspokojenie rosnących potrzeb Europejczyków w zakresie dostępu do internetu – informuje przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Komisja zaproponowała nową inicjatywę, aby umożliwić zainteresowanym władzom lokalnym oferowanie wszystkim obywatelom bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do sieci, na przykład w budynkach publicznych i w ich pobliżu, w ośrodkach zdrowia, parkach lub na placach. Początkowy budżet inicjatywy wynosi 120 mln euro.
Propozycja polega na utworzeniu systemu bonów publicznych, który może zapewnić łączność w tysiącach miejsc w przestrzeni publicznej, generując 40-50 mln połączeń WiFi dziennie.

Według KE środki finansowe na zainstalowanie lokalnych punktów dostępu do bezprzewodowego internetu powinny zostać udostępnione szybko, po zatwierdzeniu inicjatywy przez Parlament Europejski i państwa członkowskie.

Do 2020 r. korzyści z realizacji tego nowego projektu powinno odnieść od 6 do 8 tys. lokalnych społeczności. Zgodnie z dyrektywą o handlu elektronicznym lokalne władze oferujące te usługi obywatelom nie ponosiłyby odpowiedzialności za treść przesyłanych danych.

Według KE lepszej jakości łączność szerokopasmowa będzie potrzebna do zagwarantowania możliwości korzystania przez wielu użytkowników z usług internetowych w tym samym miejscu – na przykład w urzędach administracji publicznej. Tego rodzaju łączność może m.in. umożliwić dzieciom naukę w wirtualnej szkole.

W 2015 r. 71 proc. europejskich gospodarstw domowych – jednak tylko 28 proc. na obszarach wiejskich – miało dostęp do stacjonarnego przyłączenia do szybkiego internetu (o szybkości pobierania danych na poziomie co najmniej 30 Mb/s). Zasięg łączności ruchomej technologii 4G wynosił średnio 86 proc., jednak tylko 36 proc. na obszarach wiejskich.

Te wyniki – zdaniem KE - nie są wystarczające, aby rozwiązać problem rosnącego zapotrzebowania w zakresie szybkości, jakości i niezawodności infrastruktury niezbędnej dla jednolitego rynku cyfrowego.

W oparciu o istniejące unijne cele w zakresie łączy szerokopasmowych na rok 2020 Komisja określiła koncepcję europejskiego społeczeństwa gigabitowego, w którym dostępność i powszechność sieci o bardzo wysokiej przepustowości umożliwiają powszechne korzystanie z sieci, jak również tworzenie nowych produktów, usług i aplikacji na jednolitym rynku cyfrowym.

Przedstawione w środę inicjatywy w dziedzinie łączności oraz nowe unijne przepisy dotyczące praw autorskich są częścią unijnej strategii na rzecz utworzenia jednolitego rynku cyfrowego.

Propozycje mają pobudzić inwestycje w sieci o wysokiej przepustowości i przyspieszyć upowszechnianie publicznego dostępu do WiFi wśród Europejczyków.

Komisja przedstawiła trzy cele strategiczne, które należy osiągnąć do 2025 r.

1. Wszystkie główne podmioty pobudzające rozwój społeczno-gospodarczy, takie jak szkoły, uniwersytety, ośrodki badawcze, węzły transportowe, podmioty świadczące usługi publiczne (takie jak szpitale i organy administracji) oraz przedsiębiorstwa oparte na technologiach cyfrowych powinny mieć dostęp do łączności o szczególnie dużej przepustowości – tzw. łączności gigabitowej – (czyli takiej, która umożliwia użytkownikom pobieranie/wysyłanie 1 gigabitu danych na sekundę).

2. Wszystkie gospodarstwa domowe w Europie, na obszarach wiejskich i miejskich, powinny mieć dostęp do połączeń o prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, które można następnie zwiększyć do Gb/s.

3. Wszystkie obszary miejskie, a także główne drogi i koleje powinny mieć niezakłócony zasięg sieci komórkowej piątej generacji (5G). Jako cel pośredni do realizacji w terminie do 2020 r. zasięg 5G powinien być dostępny komercyjnie przynajmniej w jednym z głównych miast europejskich w każdym państwie członkowskim.

Cele te można zrealizować jedynie przy pomocy inwestycji, w związku z tym Komisja zaproponowała nowy europejski kodeks łączności elektronicznej. Obejmuje on uproszczone przepisy zwiększające atrakcyjność inwestycji w nową infrastrukturę najwyższej jakości.

Oprócz kodeksu Komisja przedstawiła również plan działania w celu wdrożenia 5G w całej Europie od 2018 r. Może to doprowadzić do stworzenia dwóch milionów miejsc pracy w UE. Kolejnym kluczowym elementem przedstawionego dzisiaj pakietu dotyczącego łączności jest inicjatywa WiFi4EU, która ma ułatwić udostępnienie wszystkim mieszkańcom UE bezpłatnych punktów dostępu do WiFi.

- Nadszedł czas, aby stworzyć społeczeństwo gigabitowe i zapewnić wszystkim Europejczykom, na obszarach wiejskich i w miastach, dostęp do wysokiej jakości internetu – powiedział Günther H. Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.

Osiągnięcie tych celów w zakresie łączności wymagałoby inwestycji o wartości 500 mld euro w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Środki te w dużym stopniu będą musiały pochodzić ze źródeł prywatnych. Jednakże przy obecnych tendencjach w dziedzinie inwestycji prawdopodobnie wystąpi niedobór inwestycji, który wyniesie 155 mld euro.

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
kkż/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-09-15 10:03:02
134: Gminy budują sieć dostępową za darmo dla ludności a polski urząd UOKIK mówi - NIE. Za darmo nie można bo operatorzy nie zarobią. Za darmo można, ale do ograniczonej prędkości i np. na godzinę, przerwa, nowe logowanie, połączenie itd, itd. Kto chce z czegoś takiego korzystać. Więc czytają w/w - ktoś tu kogoś robi w bambuko.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25