facebook RSS # #

24.10.2018 08:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-09-15 16:51       aktualizacja: 2016-09-16 19:07       Wiadomości PAP
  A A A

Okiem praktyka. Dochody 19 miast przekroczyły w zeszłym roku miliard złotych

Okiem praktyka. Dochody 19 miast przekroczyły w zeszłym roku miliard złotych
Trudno mówić o dobrej kondycji
finansowej małych miast
i gmin wiejskich
Fot.Fotolia
Trudno mówić o dobrej kondycji finansowej samorządów, wzrost dochodów dotyczy w większości dużych miast - podkreśla członek zespołu finansów KWRiST Wojciech Długoborski.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanych we wtorek przez Serwis Samorządowy PAP, dochody 19 polskich miast przekroczyły w zeszłym roku miliard złotych.

Łącznie w 2015 r. wpływy do budżetów 2478 gmin i miast na prawach powiatu wyniosły 158,2 mld zł, rok wcześniej było to 5,6 mld zł mniej.

O sytuację finansową samorządów zapytaliśmy członka zespołu finansów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Wojciecha Długoborskiego.

Serwis Samorządowy PAP: Jak ocenia pan stan finansów gmin i miast? 

Wojciech Długoborski: Trudno mówić o dobrej kondycji finansowej samorządów, a w szczególności małych miast i gmin wiejskich. Z jednej strony jest historycznie ukształtowane zadłużenie, rzędu 50-60 proc. poziomu dochodów, a z drugiej strony występują trudności z uzyskaniem nadwyżki operacyjnej (przewaga dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi).

To powoduje problemy ze spłatą zadłużenia i zmusza gminy do opracowywania i wdrażania programów naprawczych. A tym samym ogranicza ich możliwości rozwojowe, w tym wynikające z pozyskiwania środków zewnętrznych.

Jednak z zestawienia GUS obejmującego 2478 samorządów wynika, że dochody  gmin i miast na prawach powiatu w ciągu roku wzrosły o 5,6 mld zł.

Dane, o których mowa, są bardzo ogólne, uwzględniają bowiem: dochody własne, dotacje, subwencję ogólną oraz środki na dofinansowanie zadań. Trudno więc ocenić, jaki wpływ na dochody wykazane ogółem mają poszczególne rodzaje dochodów. Nie wiemy, na ile wzrost ten determinują dochody własne, a wiec z podatków i dzierżaw, na ile mają wpływ subwencje i dotacje z budżetu państwa, a na ile zdolność i możliwości aplikowania po środki zewnętrzne.

Czy pana zdaniem samorządy w ostatnim czasie wyraźnie odczuły, że pieniędzy jest więcej?

Na pewno, ale uważam, że głównie dotyczy to dużych miast oraz w indywidualnych przypadkach mniejszych samorządów. Dobrym przykładem jest gmina wiejska Kleszczów. Większość małych gmin miejsko-wiejskich czy wiejskich nie odnotowuje tak spektakularnych przyrostów dochodów, ani tych własnych, ani pochodzących ze środków zewnętrznych. Kleszczów jest  szczególnym przykładem gminy, która ogromne dochody czerpie ze zlokalizowanych na jej terenie wielkich przedsiębiorstw.

Czy są to więc indywidualne sukcesy ekonomiczne?

Moim zdaniem jest to sprawa indywidualna i wynika często z położenia geograficznego, polityki lokalnego samorządu w zakresie pozyskiwania dochodów, a także potencjału infrastrukturalnego, naukowego oraz aktywności gospodarczej. Tę ostatnią można realizować na wiele sposób, choćby poprzez specjalne strefy ekonomiczne, ulgi podatkowe dla przedsiębiorców i inne udogodnienia dla inwestorów.

W 2012 r. dochody gmin wyniosły 139 mld zł, w 2014 r. - 152,6 mld zł, w zeszłym roku było to już 158,2 mld zł. Czy ten trend się utrzyma?

Trudno jednoznacznie ocenić. Utrzymanie się tego trendu zależne jest od koniunktury gospodarczej, poczucia bezpieczeństwa przedsiębiorców, bogacenia się mieszkańców i sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu polityki państwa.

Dużą niewiadomą, w sensie systemowym, jest także przyszłość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kontekście szeregu wprowadzanych przez państwo reform, skutkujących wzrostem poziomu wydatków bieżących samorządów.

Wojciech Długoborski jest zastępcą burmistrza gminy Chojna. Pełni funkcję prezesa Zarządu Unii Miasteczek Polskich, zasiada też w Zespole do Spraw Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

kic/Serwis Samorządowy PAP

TAGI: FINANSE , KWRIST
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-09-16 14:18:07
audytor finansów samorzadu: Po wypowiedzi stwierdzam, że Pan Długoborski nie ma zielonego pojęcia o stanie finansów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich czy nawet małych miast. Np. dochody gmin wiejskich w 2015 roku to ponad 38 mld zł dług niespełna 10 mld zł, gminy miejsko-wiejskie - dochody 29,8 mld zł a dług 9,6 mld zł, gminy miejskie dochody to 19,4 mld zł a dług 5,6 mld zł. Zatem gdzie 50-60% długu w dochodach? Dług publiczny w/w samorządów nie przekraczał łącznie 30% dochodów w 2015 roku.
Następna sprawa- nadwyżka operacyjna:
gminy wiejskie 2014 rok - 4,0 mld zł; 2015 rok -4,2 mld zł co stanowi 8,3% dochodów bieżących;
gminy miejsko-wiejskie 2014 rok- 2,6 mld zł; 2015 rok - 2,9 mld zł co stanowi 9,4% dochodów bieżących
itd, itd, itd,
Proszę wszystkich, którzy chcą się wypowiadać publicznie na temat finansów samorządowych o zadbanie by posiąść pełną wiedzę o budżetach gmin w przekroju wieloletnim, jak również wiedze o historii finansów poszczególnych jednostek.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25