facebook RSS # #

23.02.2018 03:18

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-09-20 13:20       aktualizacja: 2016-09-20 18:58       Wiadomości PAP
  A A A

Grozi kroplówka. Samorządy ostrzegają przed skutkami podwyżek cen wody

Grozi kroplówka. Samorządy ostrzegają przed skutkami podwyżek cen wody
Woda dla mieszkańców
może zdrożeć o ponad 40 procent
Fot.Fotolia
Lubuskie samorządy sprzeciwiają się planowanym zmianom w ustawie Prawo wodne. Ich zdaniem opłaty za wodę dla mieszkańców mogą wzrosnąć nawet ponad 40 proc.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL) przyjęło negatywne stanowisko  w sprawie planowanych podwyżek opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności opłat za pobór wody przewidzianych w projekcie ustawy Prawo Wodne z dnia 23.06.2016 r. Przedstawiciele ZGWL szacują, że po wejściu w życie nowych przepisów cena wody w ich regionie wzrośnie od 4,3 proc. do nawet powyżej 40 proc.

Samorządowcy, którzy porównali projektowaną nowelizację ustawy Prawo wodne z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z dnia 12 października 2015 r. są pewni, że nowe przepisy mają na celu wprowadzenie znaczących podwyżek opłat środowiskowych, w tym przede wszystkim opłat za pobór wody.

Przedstawiciele ZGWL zwrócili uwagę, że projekt ustawy, poza nominalnym zwiększeniem stawek opłat, wprowadza również szereg modyfikacji ich wyliczania, w tym poprzez stosowanie stawek progresywnych, zwiększających poziom opłaty wraz z ilością pobranej wody.

„W szczególności obserwuje się znaczący wzrost opłat za pobór wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności, albowiem aktualnie opłaty w tym zakresie wynoszą 0,068 zł za pobór jednego m3 wody podziemnej i 0,04 zł za pobór jednego m3 wody powierzchniowej śródlądowej. Natomiast zgodnie z projektowaną ustawą analogiczna opłata będzie wynosić od 0,15 zł do 0,60 zł za 1 m3 pobranej wody w zależności od ilości poboru. W tym wypadku wzrost opłat może więc sięgnąć nawet poziomu ok. 1000 proc." - czytamy w przyjętym stanowisku. 

Na podstawie danych pochodzących z gmin z terenu województwa lubuskiego ZGWL oszacował, że po wejściu w życie projektowanej ustawy cena wody w regionie wzrośnie od 4,3 proc. do nawet powyżej 40 proc.

„Tak znaczący wzrost opłat wpłynie bowiem bezpośrednio na wysokość kosztów dostarczania wody, a tym samym na jej cenę, której wysokość już teraz oscyluje na granicy progu akceptowalności społecznej" - podkreślono w stanowisku.

W ocenie Zrzeszenia tak drastyczna podwyżka nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego, albowiem już aktualny poziom ceny wody wystarcza na pokrycie kosztów jej dostawy. „Tym samym zwiększenie opłat służy tylko i wyłącznie, jako forma uzyskania dodatkowego źródła dochodu Skarbu Państwa" - uważa ZGWL.

Zdaniem samorządowców ewentualne zwiększenie cen wody spowoduje redukcję jej zużycia, co z kolei będzie wiązało się ze spadkiem dochodów przedsiębiorstw wodociągowych, przy jednoczesnym wzroście kosztów ich działalności.

W przypadku natomiast przeniesienia proponowanych dodatkowych obciążeń, na stronę jednostek realizujących zadania własne gminy, bez podnoszenia opłat w taryfach stawek za wodę, nastąpi spadek dochodowości przedsiębiorstw, a co za tym idzie, zmniejszenie środków przeznaczonych na rozwój inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

Według ZGWL zmniejszenie planowanych inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej może istotnie wpłynąć na poziom wywiązywania się z obowiązków gmin w zakresie realizacji zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (wdrożenie zapisów unijnej dyrektywy 93/273/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych), a tym samym i zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej, wynikających z Traktatu Akcesyjnego.

Czytaj także: Woda od regulatora. Cena nie pokryje wszystkich kosztów działania gminnej firmy

mp/Serwis Samorządowy PAP

 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-09-21 08:22:48
brudas: Opłaty za wodę są i tak wysokie. Zresztą, podobnie jak w przypadku energii elektrycznej czy gazu płacić będziemy nie za zużytą wodę, a za utrzymanie urzędników i całą infrastrukturę. Zużywam np.1 kw prądu a faktura do zapłaty opiewa na 40-60 zł! Za zużyte 5 metrów (kwh) gazu za 5-6 złotych muszę zapłacić fakturę na 48 złotych. I oczywiście w odpowiedzi na moją skargę czytam prawniczy bełkot, że umowa, że cenniki, itd. Z których oczywiście wynika, że klient ma bez szemrania zapłacić.
I tak będzie z wodą.
Kiedyś prowadzono akcje tanie mydło, bo ludzie się nie myją.
Teraz będzie oszczędzać wodę i...cuchnąć.
Teraz
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich     Związek Powiatów Polskich

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25