facebook RSS # #

22.03.2019 16:20

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-09-22 15:10       aktualizacja: 2016-09-22 18:01       Wiadomości PAP
  A A A

Trend wzrostowy. Problemem jest zmienności zasad funkcjonowania JST

Trend wzrostowy. Problemem jest zmienności zasad funkcjonowania JST
Stan jest umiarkowanie dobry z bardzo dobrą tendencją wzrostową
Fot.Fotolia
W samorządach wdrażana była zasada, aby „nie przejadać” wzrostu dochodów i ograniczać dynamikę wzrostu wydatków bieżących do niezbędnego minimum - uważa skarbnik Bydgoszczy Piotr Tomaszewski.

W ocenie skarbnika obecny stan finansowy JST należy określić jako „umiarkowanie dobry z bardzo dobrą tendencją wzrostową”. „Ostatnie lata, w związku z bardzo dobrym rozwojem gospodarczym kraju, spowodowały poprawę lub ustabilizowanie się wyników poszczególnych samorządów” - podkreślił.

Zdaniem skarbnika Bydgoszczy takie wnioski płyną z porównania wzrostu dochodów i wydatków w 2015 roku, który w gminach wyniósł odpowiednio 3 proc. i 1 proc., a w miastach na prawach powiatu 3,4 proc. i 0,2 proc. „Już po tym wskaźniku widać, że JST przygotowują się do nowej perspektywy unijnej, aby skorzystać z dostępnych środków” - zaznaczył samorządowiec.

Jak powiedział, elementem składowym jest zahamowanie dynamiki inwestowania, wynikające z kończenia projektów z poprzedniej perspektywy przy równoczesnym przygotowywaniu się do nowych inwestycji. Zwrócił uwagę, że spadek inwestycji wyniósł 6,2 proc. w gminach i 10,4 proc. w miastach na prawach powiatu.

„Zjawisko to spowodowało oczywiście lepszy wynik samorządów w 2015 roku - nadwyżkę wynoszącą aż 2,4 mld w obu grupach łącznie” - zauważył.

Według Piotra Tomaszewskiego jeszcze korzystniejszym zjawiskiem, wywołanym chęcią uczestniczenia w nowej perspektywie unijnej, było akumulowanie nadwyżki operacyjnej, która jest synonimem zdolności do inwestowania. To z kolei, w opinii skarbnika, jest efektem ukształtowania się „nie pozbawionego wad” wskaźnika obsługi długu.

„W samorządach - jak pokazują fakty z ubiegłego roku - wdrażana była zasada, aby +nie przejadać+ wzrostu dochodów np. z PIT (będącego głównym czynnikiem wzrostu), a ograniczać dynamikę wzrostu wydatków bieżących do niezbędnego minimum. Dlatego nadwyżka operacyjna w obu grupach (gmin i miast na prawach powiatu) wyniosła aż 14,5 mld zł” - wyliczył.

Zaznaczył, że taka sytuacja w przypadku większości samorządów mogłaby napawać optymizmem, ale należy spojrzeć na te dane z punktu widzenia potrzeb rozwojowych i zagrożeń oraz szans w przyszłości.

„Trudność, a wielokrotnie sprzeczność, w zestawieniu planów i marzeń inwestycyjnych mieszkańców i władz poszczególnych samorządów z możliwościami wynikającymi ze wspomnianego wskaźnika zadłużenia to już poważny problem dla wielu” – ocenił.

Jak dodał, problem leży również w zmienności zasad funkcjonowania JST, wprowadzaniu ograniczeń w samodzielności i nakładaniu nowych obowiązków w połączeniu z ograniczonymi środkami przekazywanymi na ich realizację.

Przy ocenie sytuacji finansowej samorządów, według skarbnika Bydgoszczy, należy uwzględnić ryzyka wynikające z działania w otoczeniu gospodarczym: ryzyko zahamowania wzrostu gospodarczego, tempa przyrostu PIT, zahamowania inwestycji, a co za tym idzie m.in. podatku od nieruchomości, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe.

„Oczywiście (…) na te elementy nakładają się również ryzyka systemowe rozwiązań prawnych wdrażanych i planowanych przez rząd, jak np. tzw. kwota wolna od podatku, która w istotny sposób ogranicza zdolności rozwojowe samorządów” - dodał.

kic/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25