facebook RSS # #

26.09.2018 13:42

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-09-28 15:16       aktualizacja: 2016-09-28 17:14       Wiadomości PAP
  A A A

Upomnieć dłużnika. Przepis na komunikację między wierzycielem a zobowiązanym

Upomnieć dłużnika. Przepis na komunikację między wierzycielem a zobowiązanym
Przepis na komunikację
między wierzycielem a zobowiązanym
Fot.Fotolia
Jaka jest minimalna kwota zaległości, co do której urząd gminy powinien wysłać dłużnikowi upomnienie? Takie pytanie skierował do regionalnej izby obrachunkowej burmistrz jednego z miast w woj. opolskim.

W odpowiedzi RIO w Opolu przytoczyło treść § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2367), zgodnie z którym wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie, niezwłocznie po upływie terminu zapłaty należności pieniężnej.

W przypadku podjęcia działań informacyjnych, o których mowa w § 4, wierzyciel może przesłać upomnienie nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż 21 dni od dnia, w którym podjęto te działania.

W ust. 3 wskazanego przepisu przewidziano, że wierzyciel przesyła niezwłocznie upomnienie, w przypadku gdy łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia albo gdy okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy.

Powołany akt prawny przewiduje także inne możliwości komunikacji pomiędzy wierzycielem, a zobowiązanym. Mianowicie, zgodnie z brzmieniem § 4 ww. rozporządzenia, wierzyciel może podejmować działania informacyjne wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Działania informacyjne, o których mowa w ust. 1, są podejmowane w formie pisemnej, dźwiękowej lub graficznej w szczególności przez: internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms), e-mail, telefon, faks.

RIO zwraca uwagę, że zamiarem ustawodawcy było umożliwienie wierzycielom czasowego odstąpienia od obowiązku niezwłocznego przesyłania upomnień, w sytuacji gdy uznają, że podjęte działania informacyjne doprowadzą do dobrowolnego wykonania obowiązku przez zobowiązanego.

Zatem wierzyciel kieruje upomnienia do podmiotów zobowiązanych nawet w sytuacji, gdy łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej nie przekroczy dziesięciokrotności kosztów upomnienia albo gdy okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy nit 6 miesięcy w sytuacji, kiedy działania podjęte na podstawie § 7 ust. 2 nie przyniosły oczekiwanych skutków w postaci zapłaty należności pieniężnej.

Przepisy § 7 ust. 3 ww. regulacji prawnej precyzują jedynie sytuacje, kiedy należy niezwłocznie przesłać upomnienie. Dlatego też tworzenie regulacji wewnętrznych określających moment wysłania upomnienia zobowiązanemu należy uznać za bezprzedmiotowe.

mp/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: FINANSE , RIO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25