facebook RSS # #

19.12.2018 11:40

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-09-28 15:44       aktualizacja: 2016-09-28 17:44       Wiadomości PAP
  A A A

E-usługi szybciej. Nowe zasady zniosą bariery dla nowoczesnej administracji

E-usługi szybciej. Nowe zasady zniosą bariery dla nowoczesnej administracji
Nowe zasady zniosą bariery
dla wprowadzania i rozwoju e-usług
Fot.Fotolia
Nowe zasady zniosą bariery dla wprowadzania i rozwoju nowoczesnych e-usług i ułatwią przeniesienie procesów papierowych do wersji elektronicznej.

Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej stanowi podwaliny dla zafunkcjonowania w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady eIDAS dotyczącego transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Prace nad rozporządzeniem eIDAS zostały zapoczątkowane podczas polskiej prezydencji w UE.

Obecnie z sukcesem rozporządzenie zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego, co otwiera nowe możliwości do wykorzystania wszystkich tych instrumentów np. pieczęci elektronicznej (osoby prawnej) w obrocie gospodarczym i administracji.

Udział Polski w unijnym obiegu dokumentów elektronicznych otwiera nowe możliwości dla naszych obywateli i przedsiębiorców np. dla zdalnego załatwiania spraw, zawierania umów, uznawania kwalifikacji.

Nadzór nad usługami zaufania został powierzony Ministrowi Cyfryzacji (do tej pory był w gestii Ministra Rozwoju). Teraz to od resortu cyfryzacji zależy sprawne wykorzystanie tych instrumentów przez administrację.

Nowe zasady zniosą bariery dla wprowadzania i rozwoju nowoczesnych e-usług. Ułatwią przeniesienie procesów papierowych do wersji elektronicznej. Kluczowe znaczenie dla e-usług ma podpis użytkownika i taki właśnie podpis został opisany w nowej ustawie wraz z innymi usługami zaufania np. e-pieczęciami czy e-doręczeniami.

Podejście do usług elektronicznych, zdefiniowane w ustawie, ma szansę znacząco wpłynąć na łatwość korzystania z usług administracji publicznej, a przede wszystkim upowszechnić je wśród obywateli. Dotyczy to nie tylko administracji ale i również usług biznesowych np. transakcji finansowych czy zamówień.

Prezydent podpisał ustawę z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej w tym tygodniu. Wprowadza ona regulacje dotyczące krajowej infrastruktury zaufania, działalności dostawców usług zaufania. Reguluje też zawieszanie certyfikatów podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych, tryb notyfikacji krajowego systemu identyfikacji elektronicznej oraz nadzór nad dostawcami usług zaufania.
Akt prawny przenosi też uprawnienia nadzorcze nad usługami zaufania z ministra właściwego do spraw gospodarki na ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Przepisy mają na celu dostosowanie prawa krajowego do nowego porządku prawnego w obszarze usług zaufania, wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Przepisy nakładające na ministra cyfryzacji obowiązek zapewnienia funkcjonowania krajowego węzła identyfikacji, zasady zgłaszania krajowego systemu identyfikacji elektronicznej do notyfikacji zaczną obowiązywać 29 września 2018 r.

Tego dnia wejdzie też w życie przepis, w myśl którego uwierzytelnienie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online wymaga użycia notyfikowanego środka identyfikacji elektronicznej, adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa wymaganego dla usług świadczonych w ramach tych systemów.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Kancelaria Prezydenta RP
Kkż/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-09-29 14:47:01
czytelniczka: nie wszystko da sie elektronicznie załatwić .......

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25