facebook RSS # #

20.10.2018 05:12

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-11-28 15:42       aktualizacja: 2016-11-28 16:46       Wiadomości PAP
  A A A

Miesiąc na urlop. Termin mija 30 września następnego roku kalendarzowego

Miesiąc na urlop. Termin mija  30 września następnego roku kalendarzowego
Pracodawca ma obowiązek
udzielić pracownikowi urlopu
Fot.Fotolia
Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Termin wykorzystania zaległego urlopu mija 30 września następnego roku kalendarzowego.

Stosownie do przepisów Kodeksu pracy pracownicy w trakcie trwania zatrudnienia mają prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z ustawą pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlopu niewykorzystanego do końca roku należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Departament Prawny Państwowej Inspekcji Pracy w analizie prawnej zwrócił uwagę, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.

Natomiast nieudzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego - czytamy dalej w analizie - jest wykroczeniem z Kodeksu pracy zagrożonym karą grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł. „W praktyce wykroczenia tego może dopuścić się tylko pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, na której spoczywa obowiązek realizowania praw pracowniczych wymienionych w tym przepisie" - zaznaczono w wyjaśnieniu PIP.

Czynności z zakresu prawa pracy wobec zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu gminy wykonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W odniesieniu do burmistrzów, wójtów, prezydentów miast będzie to osoba wyznaczona przez burmistrza (wójta, prezydenta miasta) w trybie ustawy o pracownikach samorządowych. W przypadku niewyznaczenia takiej osoby odpowiedzialność spoczywać będzie na sekretarzu gminy.

Inspekcja pracy co roku prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych. Roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym stały się wymagalne.

kic/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: PRAWO , URLOP
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-11-29 07:17:22
urzędnik małej gminy: 1-osobowe stanowisko, bez zastępstw. I jak tu iść na urlop poważnie podchodząc do swoich obowiązków, skoro nikt nie będzie w stanie poprowadzić nawet jednej sprawy, jakimi się zajmuję?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25