facebook RSS # #

20.04.2018 18:44

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-22 15:43       aktualizacja: 2017-02-22 16:21       Wiadomości PAP
  A A A

Za dużo centrali. KWRiST o zmianach w ustawie Prawo ochrony środowiska

Za dużo centrali. KWRiST o zmianach w ustawie Prawo ochrony środowiska
Fot. Fotolia
Zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczące NFOŚiGW są działaniem centralizacyjnym państwa - uważa strona samorządowa KWRiST.

Podczas lutowego posiedzenia KWRiST marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk podkreślił, że zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska, zaproponowane przez posłów PiS, naruszają ideę decentralizacji władzy publicznej.

„Pozostają również w sprzeczności z zasadą samodzielności samorządu terytorialnego poprzez niedopuszczalne wkraczanie kompetencji władz ogólnokrajowych w zakres działalności kompetencji władz terytorialnych w sytuacji, gdy WFOŚiGW pozostają samorządowymi osobami prawnymi” – zaznaczył.

Ponadto, w ocenie marszałka, rozpatrywane zmiany są sprzeczne z zasadą swobodnego wykonywania przez samorządy uprawnień w związku z realizacją zadań publicznych i godzą w zasadę traktowania samorządu terytorialnego jako istotnego elementu systemu prawnego.

Obecny na posiedzeniu Komisji dyrektor Biura ZMP Andrzej Porawski zaznaczył, że strona samorządowa nie może zgodzić się z propozycją ograniczenia w radzie nadzorczej NFOŚiGW przedstawicieli strony samorządowej z dwóch do jednego. „Sądzimy, że obecność dwóch przedstawicieli pozwoli artykułować potrzeby różnych szczebli lokalnych w radzie funduszu” – uzasadnił.

Tymczasem prezydent Sopotu Jacek Karnowski zaapelował do strony rządowej, aby ustawy, które w znacznym stopniu dotyczą samorządu terytorialnego, trafiały pod obrady Komisji. „Nie możemy czekać, aż przejdą one przez sejm, bo jednak w ciągu dwudziestu dni w przypadku ustawy poselskiej można zwołać KWRiST” – zaznaczył.

Z kolei reprezentujący stronę rządową podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Gajda zapewnił, że celem ustawy Prawo ochrony środowiska jest sprawne funkcjonowanie WFOŚiGW oraz ich lepsze współdziałanie z NFOŚiGW.

„Projektowana ustawa nie ingeruje w ustrojowe zadania samorządów województw, które w dalszym ciągu wykonują swoje zadania poprzez m.in. uchwalanie planów gospodarowania odpadami” – stwierdził.

Podsekretarz zwrócił uwagę, że WFOŚiGW są samorządową osobą prawną, a nie jednostką organizacyjną samorządu wojewódzkiego. „Są one specjalną jednostką powołaną na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, a nie na podstawie prawa dotyczącego samorządu terytorialnego i powoływania samorządowych jednostek organizacyjnych. To trzeba odróżnić” – zaznaczył.

Jak dodał, WFOŚiGW nie dysponują środkami samorządowymi. „One dysponują daninami publicznymi. Ponadto zobowiązane są do współdziałania z NFOŚiGW, który bardzo często udziela im dotacji lub pożyczek, stąd konieczność zapewnienia udziału przedstawiciela NFOŚiGW w celu jednolitej polityki środowiskowej państwa” – powiedział.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska poinformował również, że stanowisko rządu w sprawie proponowanych zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska dopiero się ukaże. Jak zapewnił, opinie strony samorządowej będą brane pod uwagę przy jego formułowaniu.

Projekt nowelizacji Prawo ochrony środowiska został złożony przez posłów PiS w grudniu 2016 r. i zakłada zmianę sposobu wybierania władz WFOŚiGW. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, sejmiki wojewódzkie wybierają siedmioosobowe rady nadzorcze WFOŚiGW, które z kolei powołują trzyosobowe zarządy. Według projektowanych zmian rady nadzorcze liczyłyby pięć osób, z których cztery wyznaczałyby NFOŚiGW, minister i wojewodowie, a jedynym przedstawicielem samorządu pozostawałby wiceprzewodniczący rady. Zarządy wojewódzkich funduszy miałyby być dwuosobowe.

dap/Serwis Samorządowy PAP

Czytaj też: Cięcia w WFOŚiGW. Nowa ustawa POŚ zmniejszy koszty funkcjonowania funduszy ochrony środowiska
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25