facebook RSS # #

23.06.2018 02:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-23 14:55       aktualizacja: 2017-02-23 15:46       Wiadomości PAP
  A A A

Kieszeń urzędnika. Jakie świadczenia przysługują pracownikom samorządowym?

Kieszeń urzędnika. Jakie świadczenia przysługują pracownikom samorządowym?
Fot. Fotolia
Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 1,1 tys. zł do 6,5 tys. zł, do tego dodatki, premie i nagrody. Jakie świadczenia przysługują pracownikom samorządowym?

Minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów. W zależności od stanowiska są to kwoty od 1,1 tys. zł w pierwszej kategorii zaszeregowania (np. sprzątaczka) do 6,5 tys. zł w przypadku prezydenta m.st Warszawy i marszałka województwa powyżej 2 milionów mieszkańców.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym pracownikowi samorządowemu przysługuje m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne. Urzędnik nabywa prawo do tzw. trzynastki w pełnej wysokości (8,5 proc. rocznego wynagrodzenia) po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego .

Czytaj także: 4350 zł brutto. Najwięcej płacą w urzędach u marszałków, najmniej u starostów

Z kolei dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po pięciu latach pracy w wysokości 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 proc. za każdy rok pracy do momentu, kiedy osiągnie 20 proc. wynagrodzenia.

Każdego pracownika samorządowego w gminie poza wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) można wyróżnić nagrodą „za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej”. Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przysługuje natomiast dodatek specjalny.

Pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny, a z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań - dodatek specjalny.

Dodatkowo pracodawca w regulaminie wynagradzania może określić np. warunki przyznawania premii, ale - zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych - świadczenia te będą przysługiwać tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Obligatoryjne są natomiast nagroda jubileuszowa i jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości: 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy; 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy; 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy; 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 35 latach pracy; 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 40 latach pracy i 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 45 latach pracy.

Z kolei odprawa ma wysokość: dwumiesięcznego wynagrodzenia po 10 latach pracy, trzymiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy i sześciomiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy.

Określenie w regulaminie wynagradzania szczegółowych warunków wynagradzania pracowników samorządowych, w tym maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego jest obowiązkiem pracodawcy.kic/Serwis Samorządowy PAP

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25