facebook RSS # #

23.06.2018 02:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-27 15:05       aktualizacja: 2017-02-27 17:37       Wiadomości PAP
  A A A

Umowa a stanowisko. Umowa na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy terminowej

Umowa a stanowisko. Umowa na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy terminowej
Fot. Fotolia
Pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie umowy na zastępstwo, choć wykonuje obowiązki osoby, którą zastępuje, nie zajmuje jej stanowiska.

Do redakcji wpłynęło pytanie, czy pracownik zatrudniony uprzednio w urzędzie na umowie o pracę na zastępstwo może zostać zatrudniony z pominięciem zasad przewidzianych dla osób, które po raz pierwszy podejmują pracę na stanowisku urzędniczym. Zatrudnienie po raz pierwszy wiąże się z koniecznością podpisania umowy na czas określony (nie dłuższy niż sześć miesięcy) i skierowania do służby przygotowawczej oraz zdania egzaminu kończącego tę służbę.

Analogiczny przykład zawiera wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, która weryfikowała realizację zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

W ocenie NIK w razie kontynuacji zatrudnienia osoby, które wcześniej pracowały wyłącznie na podstawie umowy na zastępstwo, powinny być traktowane, jakby były zatrudniane po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym. W wystąpieniu pokontrolnym wskazano, że umowa na zastępstwo jest szczególnym rodzajem umowy terminowej, która ulega rozwiązaniu z chwilą powrotu zastępowanego pracownika do pracy.

Jak czytamy w dokumencie, pracownik zatrudniony na podstawie takiej umowy, choć wykonuje obowiązki osoby, którą zastępuje, nie zajmuje jej stanowiska - zostaje ono mu tymczasowo powierzone. „Celem umowy na zastępstwo jest jedynie zapewnienie okresowego zastępstwa pracownika samorządowego w pracy w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności" - wskazała NIK.

Zatrudnienie urzędnika na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa nie wymaga przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru oraz odbycia służby przygotowawczej.

kic/Serwis Samorządowy PAP

Wiecej: Tylko zastępca. Wykonywanie obowiązków to nie stanowisko
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25