facebook RSS # #

22.06.2018 16:39

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-28 14:09       aktualizacja: 2017-02-28 16:06       Wiadomości PAP
  A A A

Reguła nagród. Zasady określają regulaminy wynagradzania

Reguła nagród. Zasady określają regulaminy wynagradzania
Fot. Fotolia
Nagrodę mogą otrzymać pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie powołania i umowy o pracę. Zasady udzielania nagród, w oparciu o przepisy, określają regulaminy wynagradzania

Zgodnie z Kodeksem pracy „pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia".

Z kolei w myśl ustawy o pracownikach samorządowych (art. 36 ust. 6) pracownikowi JST za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę. Gratyfikację mogą otrzymać pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania - zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zasady udzielania nagród określają regulaminy wynagradzania poszczególnych samorządów.

Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Krakowa przy przyznawaniu nagród pod uwagę brane są m.in. wyniki pracy, zaangażowanie, rzetelność oraz dyspozycyjność. Znaczenie ma mieć również „inicjatywa w podejmowaniu działań polepszających organizację pracy komórki organizacyjnej”. Jak podano w regulaminie, wysokość nagrody nie może być niższa niż 50 proc. najniższego wynagrodzenia.

Z kolei zgodnie z regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Regiminie (woj. mazowieckie) fundusz nagród obejmuje 10 proc. planowanej kwoty na wynagrodzenia dla pracowników urzędu.

Jak czytamy w regulaminie, wysokość nagrody ustala się w oparciu o stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań. Wpływ na wysokość nagrody ma również m.in. wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika, a także podejmowanie „działań usprawniających na stanowisku pracy”. Zgodnie z regulaminem pracownik, na którego nałożono karę porządkową, traci prawo do nagrody.

Pracownik o przyznaniu nagrody powinien być powiadomiony pisemnie. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia powinien trafić do akt osobowych pracownika.

kic/Serwis Samorządowy PAP
TAGI:
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-03-01 07:07:44
samorządowiec: U mnie w urzędzie nagrody dostaje się za:
1. staż pracy powyżej roku
2. brak zwolnień lekarskich
Nie ma znaczenia, że ktoś nie robi nic. Jeśli przepracował rok to nagrodę dostał. A jeśli ktoś pracował jak wół ale nie przepracował roku to może o nagrodach tylko posłuchać na korytarzu.
 
2017-02-28 14:49:53
jgh: w naszej gminie nagrody i to wysokie dostają pupilki (polityczni i rodzinni) i konfidenci, reszta boi się o nie upominać, żeby nie wylecieć

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25