facebook RSS # #

23.06.2018 02:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-28 16:44       aktualizacja: 2017-03-01 12:37       Wiadomości PAP
  A A A

Zmiany w PUP. Projekt nowej ustawy o rynku pracy będzie gotowy najwcześniej po wakacjach

Zmiany w PUP. Projekt nowej ustawy o rynku pracy będzie gotowy najwcześniej po wakacjach
Fot. Fotolia
Projekt nowej ustawy o rynku pracy będzie gotowy najwcześniej po wakacjach – zapowiedział we wtorek wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Natomiast Ludwik Węgrzyn, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich ocenił, że odebranie urzędów pracy powiatom będzie „rewolucją”.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma w założeniu usprawnić działanie urzędów pracy i poprawić skuteczność aktywizacji osób bezrobotnych. Resort zapowiedział przekazanie urzędów pracy z samorządów w gestię administracji rządowej. Jednym z proponowanych działań ma być też zniesienie obowiązku profilowania bezrobotnych w urzędach pracy.

„Jest to dla mnie dziwny projekt. Przecież Strategia na Odpowiedzialnego Rozwoju przewiduje rolę aktywną dla powiatów. Nasz niepokój budzi również sposób pracy nad projektowaną ustawą. O planach zmian dowiadujemy się z mediów i konferencji prasowych” – ocenił Węgrzyn.

Z kolei wiceminister Szwed przekazał, że w całej Polsce odbywają się spotkania z samorządowcami i przedstawicielami urzędów pracy.

"'Mam jeszcze kilka województw do odwiedzenia; w najbliższym czasie będę w woj. zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim - tam gdzie jest najtrudniejsza sytuacja, jeśli chodzi o rynek pracy, bo jest najwyższe, dwucyfrowe bezrobocie" – zapowiedział Szwed.

Gotowy po wakacjach projekt ma być przedmiotem uzgodnień międzyresortowych, a następnie – jako projekt rządowy – powinien trafić do parlamentu. Pytany, czy jest szansa na wprowadzenie nowych rozwiązań z początkiem przyszłego roku, wiceminister ocenił, że ważniejsze od terminów jest dobre przygotowanie ustawy oraz przygotowanie wszystkich instytucji do jej wdrożenia.

Wiceminister powiedział, że „nowa ustawa będzie oparta na starej, bo pewne rzeczy oczywiście będą przeniesione ze starej ustawy. Ale chcemy tę ustawę uprościć, uelastycznić i też dać większą swobodę działania dyrektorom powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy".

W jego ocenie obecna ustawa jest "dosyć sztywna" i krępująca działanie dyrektorów urzędów pracy. "Wielu działań dyrektor nie może uruchomić, nawet mając środki, ze względu na to, że obowiązuje np. sztywna granica wieku – to chcemy zdecydowanie poprawić" – wskazał wiceminister.

Resort chce też z obligatoryjnego profilowania bezrobotnych pod kątem dostępnych dla poszczególnych grup instrumentów wsparcia.

mm/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: POWIAT , PRACA
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-03-06 09:34:05
Tomasz Wojtania: Aby coś wreszcie w Polsce się zmieniło należy zmienić system zarządzania Państwem. Jest nam potrzebna reorganizacja państwa i WZMOCNIENIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE.

Chodzi o to, że Państwo powinno wzmocnić samorząd gminny i miejski konsolidując zadania JST w gminach. Gminy powinny przejąć zadania powiatu z zakresu oświaty i pomocy społecznej oraz z zakresu bezrobocia (urzędy pracy powinny trafić pod Krajowe biuro pracy a świadczenia bezrobotnym powinien wypłacać OPS). Gmina powinna przejąć drogi od powiatów tak aby na swoim terenie nimi zarządzać. Reszta dróg powinna być krajowa w gestii GDDKIA. Geodezja powinna wrócić pod GIGIK gdyż zasób jest i tak państwowy. Itp.itd..

Powiaty powinny zatem zostać zlikwidowane.

Województwa powinny zostać przekształcone w tworzone z mocy prawa związki komunalne gmin z terenu danego województwa.

Można by było utworzyć wtedy specjalny region dla Warszawy, a nie to o co teraz trwa spór. To dobrze, że Rząd wstrzymuje prace nad metropoliami.

Rada gminy wybierałaby jednego swojego delegata do rady takiego związku. Lub byłby nim z mocy prawa wójt, burmistrz, prezydent.

Na czele takiego województwa powinien stać przedstawiciel rządu czyli wojewoda, a nie marszałek. Rząd musi przecież koordynować swą politykę z samorządem tak aby realizować zadania rządu i samorządu....czyli PAŃSTWA.

Nastąpiłoby wówczas połączenie wojewódzkiej administracji rządowej z samorządową na poziomie regionów a gminy poprzez delegata miałyby bezpośredni wpływ na to co się dzieje w regionie i w Państwie.

Środkami unijnymi decydowałby region pod kontrolą wojewody czyli państwa. Skończono by bzdury z budowaniem lotnisk aquaparków itp. gdzie popadnie.

Powinno się połączyć gminy "obwarzankowe" tak aby na danym terenie był jeden ośrodek decyzyjny ... a nie gmina wiejska i gmina miejska i jeszcze starostwo. To absurd i patologia. I marnotrawstwo środków publicznych, które blokuje rozwój Polski.

Niewątpliwie wzmocniono by samorząd gminny gdyż dziś struktura organizacyjna samorządu jest nieefektywna i zbyt kosztowna. A najlepsze efekty ma samorząd gminny. I ten trzeba wzmocnić.

Powinno się też opracować również plan RESTRUKTURYZACJI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ poprzez reorganizację Rady Ministrów. Minister powinien być odpowiedzialny za swą część budżetu i podległe mu jednostki wykonujące zadania. Tak jak teraz zrobiono ze spółkami Skarbu Państwa. Pieniądze powinny iść przez ministra odpowiedzialnego za swój budżet, a nie przez wojewodę w ślad za zadaniem do danej jednostki działającej w terenie. Powinno się zlikwidować jednostki wojewódzkie działające w zespoleniu pod wojewodą, gdyż inna rola powinna być przypisana wojewodą - zarządzanie regionem. Wojewodowie zarządzającymi regionami powinni przynajmniej częściowo uczestniczyć w pracach Rady Ministrów i współpracować z samorządami tworzącymi region.
 
2017-03-03 13:57:31
Marek Z.: Mam inne zdanie. Powiaty to dobre rozwiązanie. Nie wszystkie sprawy, kompetencje powinny być dzielone na gminy. Nie widać szczególnej potrzeby aby, sprawy budownictwa geodezji czy choćby rejestracji pojazdów były rozdrabniane na poszczególne gminy.
 
2017-03-02 14:11:33
kiedyś skarbnik: Powiaty to tak naprawdę dysfunkcjonalna i jedynie generująca koszty, zbędna administracja.
 
2017-03-02 12:48:31
2maxx: Powiaty generalnie są zbędne.
 
2017-03-01 10:22:19
kij: Jeszcze parę takich pomysłów i powiat całkowicie będzie zbędny.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25