facebook RSS # #

22.06.2018 16:38

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-03 13:04       aktualizacja: 2017-03-03 13:10       Wiadomości PAP
  A A A

Higiena nauczania. NIK skontrolowała warunki w szkołach

Higiena nauczania. NIK skontrolowała warunki w szkołach
Fot. Fotolia
Szkoły nie stwarzają uczniom optymalnych warunków do nauki. Dzieci uczą się w ciasnych salach, a przerwy międzylekcyjne są za krótkie – wynika z kontroli NIK.

NIK skontrolowała 60 szkół publicznych w województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. Poprzez ankiety dotyczące organizacji pracy uczniów i warunków lokalowych pozyskano również dane z blisko 7 tys. szkół z całej Polski.

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że placówki organizowały pracę uczniów z naruszeniem zasad higieny pracy umysłowej. We wszystkich szkołach zdarzało się, że przedmioty ścisłe, wymagające zwiększonej koncentracji, planowano na ostatnich godzinach lekcyjnych. W ponad 90 proc. szkół takie zajęcia odbywały się w dwu lub trzygodzinnych blokach.

Według Izby, szkoły nie zapewniają uczniom wystarczająco długich przerw. W dwóch trzecich skontrolowanych placówek niektóre przerwy trwały zaledwie pięć minut. W większości przypadków następowały one po lekcjach wychowania fizycznego, co uniemożliwiało uczniom regenerację sił i dbanie o higienę osobistą.

Badanie NIK wykazało także, że uczniowie wciąż narażeni są na dźwiganie ciężkich tornistrów i często nie mogą zostawiać w szkole podręczników. W połowie placówek waga plecaka przekraczała zalecany ciężar, czyli 10 proc. masy ciała ucznia. W skrajnych przypadkach wynosiła niemal 50 proc. W połowie szkół dzieci nie mogły pozostawiać książek w szafkach, a trzy z nich zapewniały taką możliwość jedynie odpłatnie.

Jak podkreśla NIK, zastrzeżenia wzbudziła także wielkość sal lekcyjnych. W ponad 40 skontrolowanych szkołach część zajęć dydaktycznych odbywała się w pomieszczeniach, w których na jednego ucznia przypadała powierzchnia mniejsza niż 2 m2, a w 19 szkołach uczniowie podczas zajęć mieli do dyspozycji 1,5 m2 lub mniej.

Choć wszystkie skontrolowane placówki umożliwiły uczniom korzystanie z komputerów z dostępem do Internetu, to ponad 60 proc. z nich nie zabezpieczyło dostępu uczniów do treści zagrażających ich prawidłowemu rozwojowi, w tym materiałów pornograficznych.

W ocenie Izby, niezbędna jest poprawa staranności w zarządzaniu szkołami ze strony dyrektorów, a także stały nadzór uprawnionych organów nad zapewnieniem uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
NIK postuluje, aby organy sprawujące nadzór nad szkołami razem z organami prowadzącymi wypracowały katalog „dobrych praktyk” w zakresie zachowania zasad higieny pracy umysłowej uczniów.

Jak podkreśla NIK, wyniki kontroli wskazują także na konieczność kompleksowych działań na rzecz tzw. „lekkich tornistrów”. W tym celu należy wypracować i propagować dobre praktyki, uświadamiać uczniom i ich rodzicom negatywne następstwa wynikające z przeciążeń, a także stale monitorować skuteczność podejmowanych działań.

Ponadto należy wzmocnić nadzór nad realizacją przez jednostki oświatowe ustawowego obowiązku zabezpieczenia dostępu uczniów do treści niepożądanych w Internecie.

Źródło: NIK
dap/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: EDUKACJA , NIK
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25