facebook RSS # #

18.06.2018 11:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-15 11:45       aktualizacja: 2017-03-15 15:52       Wiadomości PAP
  A A A

Dane mieszkańca. Ustawa nakłada obowiązek przestrzegania zasady adekwatności

Dane mieszkańca. Ustawa nakłada obowiązek przestrzegania zasady adekwatności
Fot. Fotolia
Gmina może żądać od mieszkańców podania numeru PESEL, tylko gdy zostanie spełniona jedna z przesłanek ustawy o ochronie danych osobowych - wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lubelskiego

Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Trzebieszów (woj. lubelskie), ustanawiającej tytuły „honorowego obywatela gminy” i „zasłużonego dla gminy”. Zgodnie z uchwałą, w przypadku gdy wniosek o nadanie tytułu składa grupa mieszkańców, do dokumentu należy dołączyć listę tych osób z podaniem m.in. ich nr PESEL. W ocenie organu nadzoru wymóg ten jest niezgodny z Konstytucją RP, a także ustawą o samorządzie gminnym.

Wojewoda podkreślił, że legalność przetwarzania (wykorzystywania) tzw. zwykłych danych osobowych - jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL - uzależniona jest od spełnienia jednej z przesłanek, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt 1-5).

„Podanie numeru PESEL w rozpatrywanej sytuacji, nie jest niezbędne (…), ponieważ brak tego elementu w przedmiotowej uchwale nie będzie stanowił przeszkody uniemożliwiającej złożenie przez mieszkańców wniosku o nadanie tytułu” - zaznaczył wojewoda.

Jak zauważył, za mieszkańców gminy można uznać ogół osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na obszarze danej gminy. Dlatego, zdaniem organu nadzoru, określenie w uchwale wymogu podania numerów ewidencyjnych PESEL "nie stanowi warunku ani przesłanki pojęcia mieszkańca".

Według Czarnka należy mieć również na uwadze fakt, że ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na administratora danych m.in. obowiązek przestrzegania zasady adekwatności (relewantności) danych w stosunku do celów, dla jakich są one przetwarzane.

„Nie wydaje się, aby niezbędnym do wypełnienia celu, w jakim dane przetwarzane są w związku z nadawaniem tytułów (…) było zamieszczanie na liście dołączanej do wniosku o przyznanie tytułu tak szczegółowej informacji o wnioskodawcy, jak jego numer PESEL” - ocenił.

kic/Serwis Samorządowy PAP

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25