facebook RSS # #

23.06.2018 21:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-16 13:28       aktualizacja: 2017-03-16 14:58       Wiadomości PAP
  A A A

Środki na książki. Szefowa MEN podpisała rozporządzenie w sprawie dotacji na podręczniki

Środki na książki. Szefowa MEN podpisała rozporządzenie w sprawie dotacji na podręczniki
Fot. Fotolia
Szkoły podstawowe mogą wybierać podręczniki dla pierwszoklasistów i wnioskować o dotację celową na nie – wynika z rozporządzenia podpisanego w środę przez minister edukacji.

Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Przepisy zostały wydane w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego w roku 2017/2018.

Dokument określa m.in. sposób przekazywania przez dyrektora szkoły jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, wzór wniosku o jej udzielenie, a także sposób rozliczania z otrzymanej pomocy.

Rozporządzenie precyzuje stosowanie przepisów m. in. w odniesieniu do: dotychczasowego gimnazjum, klas dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, aż do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie w zakresie dotychczasowego gimnazjum.

Jak wynika z przepisów, minister właściwy ds. oświaty i wychowania dzieli środki z budżetu państwa na dotacje dla jst w poszczególnych województwach od 1 kwietnia do 25 września. Podział ten będzie dokonywany przy wykorzystaniu prognozowanej liczby uczniów, którym należy zapewnić bezpłatny dostęp do podręczników.

Dyrektorzy szkół przekażą samorządom informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji. Następnie jst na podstawie uzyskanych informacji i włożonych wniosków przekażą wojewodzie wniosek o udzielenie dotacji celowej.

Wojewoda w terminie 10 dni od pierwszego podziału oraz 5 dni od kolejnych, ale nie później niż do 30 września, sporządzi i przekaże ministrowi ds. finansów publicznych wniosek o zwiększenie wydatków części budżetu państwa, której jest dysponentem.

Rozporządzenie wskazuje również, że w przypadku różnicy pomiędzy zapotrzebowaniem na dotację celową samorządów a kwotą dotacji wynikającą z wcześniejszego podziału, wojewoda wystąpi z wnioskiem o przyznanie dodatkowej puli środków w wysokości równej tej różnicy.

Środki budżetu państwa na dotacje celowe dla jst będą rozliczane przez wojewodów na podstawie informacji zawartych w rozliczeniu wykorzystania dotacji celowej.

Źródło: MEN, RCL
dap/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: EDUKACJA , PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25