facebook RSS # #

23.06.2018 21:26

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-18 19:35       aktualizacja: 2017-03-28 10:41       Wiadomości PAP
  A A A

Na rzecz rozwoju. Zadania polityki spójności będą realizowane z budżetów samorządów

Na rzecz rozwoju. Zadania polityki spójności będą realizowane z budżetów samorządów
Fot. Fotolia
Ważna jest zmiana sposobu redystrybucji środków przekazywanych do samorządów, aby zapewnić finansowanie zadań własnych na odpowiednim poziomie - podkreślono w rządowej strategii dot. rozwoju kraju

W Monitorze Polskim ukazała się uchwała Rady Ministrów ws. przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Z przyjętego przez rząd we wtorek dokumentu wynika, że po 2020 r. ciężar finansowania inwestycji publicznych zostanie przeniesiony w większym stopniu na środki krajowe, zarówno publiczne, jak i prywatne.

Jak podkreślili autorzy publikacji, zadania dotychczas finansowane w ramach polityki spójności będą stopniowo realizowane z krajowych środków publicznych - zarówno z budżetu centralnego, jak i budżetów samorządowych, których rola wzrośnie.

„Ważna jest zmiana sposobu redystrybucji środków przekazywanych w ramach subwencji i dotacji do JST, aby zapewnić finansowanie zadań własnych samorządów na odpowiednim poziomie” - czytamy w dokumencie.

W zakładanych rezultatach realizacji strategii zapisano, że poziom PKB na mieszkańca, wynoszący obecnie 69 proc. średniej UE, osiągnie w 2020 r. ok. 75–78 proc. tej średniej. Z kolei do 2030 r. – „po uruchomieniu nowych czynników konkurencyjności” - PKB per capita ma się zbliżyć do unijnej średniej.

„Po 2020 r. fundusze unijne będą nadal stanowiły istotne źródło finansowania inwestycji prorozwojowych w Polsce, ale ze względu na wzrost zamożności polskich regionów, ich udział w całkowitej puli środków rozwojowych i znaczenie będą relatywnie mniejsze (…)” - podkreślono.

W obecnej perspektywie finansowej w kategorii regionów lepiej rozwiniętych znalazło się województwo mazowieckie. Jak zaznaczono w analizie, w kolejnym okresie programowania kategorię regionów słabiej rozwiniętych opuszczą kolejne województwa: dolnośląskie i wielkopolskie, oraz z dużym prawdopodobieństwem - śląskie.

Negatywne konsekwencje dla przyszłego kształtu i budżetu polityki spójności, w ocenie autorów publikacji, może mieć wyjście z UE Wielkiej Brytanii, która jest jednym z największych płatników do unijnego budżetu. W latach 2012–2016 średnie roczne wpłaty Zjednoczonego Królestwa to ponad 16,5 mld euro, czyli więcej niż 12 proc. dochodów budżetu UE.

„Wyjście Wielkiej Brytanii może mieć realny wpływ na poziom zobowiązań budżetu UE, zależnie od sposobu, w jaki pokryta zostanie brakująca część budżetu UE. Brexit może wzmocnić dążenia krajów płatników netto do zawężenia unijnej polityki regionalnej do regionów najbiedniejszych” - zaznaczono w strategii.

Ponadto zwrócono uwagę na rysujące się już obecnie kierunki ewolucji budżetu UE i polityki spójności. Jak czytamy, chodzi m.in. o zwiększenie udziału instrumentów finansowych kosztem grantów czy wzrost wydatków na innowacyjność i na działania związane ze zmianami klimatu.

W ocenie autorów publikacji fundusze z budżetu Unii Europejskiej w większym stopniu powinny zostać nakierowane na realizację projektów innowacyjnych.

W strategii zauważono, że od momentu akcesji do UE istotnym źródłem finansowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce jest Wspólna Polityka Rolna. Zaznaczono, że przyszła WPR powinna uwzględnić także nowe wyzwania stojące przed UE, w tym np. implikacje planowanej liberalizacji wymiany gospodarczej w ramach dwustronnych umów, takich jak TTIP, CETA czy wpływ realizacji polityki energetyczno-klimatycznej, które zwiększają presję cenową w sektorze.

W przyjętym 16 lutego 2016 r. przez Radę Ministrów Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju została sformułowana nowa wizja rozwoju kraju. Na podstawie planu, a także późniejszych prac prowadzonych m.in. przez Ministerstwo Rozwoju powstała Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to aktualizacja średniookresowej strategii rozwoju kraju, tzn. Strategii Rozwoju Kraju 2020, przyjętej uchwałą Rady Ministrów w 2012 r.

kic/Serwis Samorządowy PAP
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25