facebook RSS # #

21.06.2018 16:22

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-04-21 12:51       aktualizacja: 2017-04-21 13:38       Wiadomości PAP
  A A A

Polityka dla PPP. Wiceszef MR: proponowane zmiany mają wyeliminować bariery rozwoju PPP

Polityka dla PPP. Wiceszef MR: proponowane zmiany mają wyeliminować bariery rozwoju PPP
Fot. Fotolia
Wprowadzenie testu PPP, obowiązkową ocenę efektywności przedsięwzięć oraz możliwość certyfikacji projektów – zakłada dokument pn. "Polityka rządu na rzecz rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego".

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wiceminister rozwoju Witold Słowik podkreślił, że pomimo obowiązujących regulacji prawnych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego, liczba zawartych umów nie jest satysfakcjonująca.

„Obecnie funkcjonuje 112 partnerstw publiczno-prywatnych o wartości 5,6 mld zł. Średnia wartość umowy to jedynie 50 mln. Praktycznie są to wszystko umowy zawarte przez samorządy z partnerami prywatnymi. Mamy tylko jedno partnerstwo, gdzie ze strony publicznej występuje rząd. To projekt budowy sądu rejonowego w Nowym Sączu” – poinformował.

Według niego, wyeliminowaniu barier rozwojowych PPP ma sprzyjać projekt strategiczny wpisany w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. „+Polityka na rzecz rozwoju PPP+ stawia ambitne cele. Chcemy, by do 2020 r. zostało zawartych sto nowych umów. Zgodnie z założeniami polityki, do 2020 r. 5 proc. nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym ma być realizowanych w formule PPP” – zaznaczył.

W ocenie wiceministra jedną z istotnych zmian zaproponowanych w projekcie jest wprowadzenie testu PPP. „Założenie jest takie, że każda inwestycja o wartości powyżej 300 mln zł, finansowana z budżetu państwa i nie współfinansowana ze środków unijnych, powinna być analizowana do realizacji w formule PPP, traktując je jako pierwszy wybór. Natomiast finansowanie z budżetu państwa jako drugi” – wyjaśnił.

„Polityka na rzecz rozwoju PPP” zakłada także możliwość certyfikacji wszystkich projektów realizowanych w formule PPP. „Chcemy, żeby na wniosek promotorów dokonywać certyfikacji projektów. Ministerstwo Rolnictwa oceniałoby dany projekt i wydawało opinie, że jest on potencjalnie dobry do realizacji w formule PPP. Oczywiście taka certyfikacja miałaby charakter dobrowolny” – zaznaczył.

Resort rozwoju chce również wprowadzić konieczność oceny efektywności planowanego projektu PPP, dzięki której nastąpiłaby poprawa monitoringu rynku PPP. „Obecnie rynek praktycznie w sposób instytucjonalny nie jest monitorowany. Chcemy wprowadzić obowiązek informowania Ministerstwa Rozwoju o wszystkich zamierzeniach realizowanych w tej formule” – powiedział wiceminister.

Kolejna zmiana to możliwość podpisania umowy przez spółkę celową, która nie uczestniczyła w postępowaniu. „Proponujemy dopuścić zawarcie umowy PPP przez córkę partnera prywatnego, który został wybrany do realizacji projektu. Często istnieje potrzeba stworzenia spółki celowej na realizację danego projektu i nie musi być ona obligatoryjnie tworzona już w chwili rozpoczynania postępowania w zakresie zawarcia umowy PPP” – stwierdził wiceszef resortu rozwoju.

Ministerstwo Rozwoju chce także wyłączyć z obowiązku podatkowego nieruchomości pod drogami publicznymi, zajęte pod działalność gospodarczą. „Z uwagi na to, że chcemy budować szereg dróg ekspresowych w formule PPP, zmiana regulacji podatkowej jest bardzo istotna dla tych projektów, żeby obniżyć koszty ich funkcjonowania” – ocenił.

Jak dodał, polityka na rzecz rozwoju PPP przewiduje większą swobodę dla samorządów w zakresie prowadzenia polityki transportowej i ekologicznej, w tym możliwość podniesienia stawek parkingowych w centrach miast powyżej 200 tys. mieszkańców. Podniesienie opłat ma umożliwić budowę parkingów podziemnych i garaży wielokondygnacyjnych w formule PPP.

„Jest to opcja tylko dla dużych miast i ich centrów z tego względu, że przy aktualnych opłatach parkingowych, które nie były zmieniane przez 14 lat, nie ma ekonomicznego uzasadnienia budowy parkingów podziemnych” – zaznaczył Słowik.

W ocenie przewodniczącego komisji samorządu terytorialnego Andrzeja Maciejewskiego, na poziomie samorządów brakuje podstawowej edukacji w kwestii PPP. „Z rozmów, jakie mieliśmy w ramach wyjazdowego posiedzenia komisji wynika, że najwięcej wątpliwości w samorządach budzi brak spójności odnośnie PPP, a jednocześnie brak dobrych praktyk” – powiedział.

Także poseł Ryszard Wilczyński (PO) wskazał na kluczową rolę kampanii informacyjnej skierowanej do samorządów i organów kontroli. „Często w rozmowach z samorządowcami słyszy się sformułowanie +PPPiP+, czyli partnerstwo publiczno-prywatne i prokurator. Brak zaufania w relacji biznes prywatny-rynek publiczny jest kluczową barierą rozwoju całego rozwiązania. Im mniej zaufania samorządów do państwa, tym gorzej dla tej sprawy” – stwierdził.

Zgodnie z zapowiedzią wiceministra rozwoju, konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o PPP odbędzie się w maju. Następnie projekt zostanie skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.

dap/ woj/
TAGI: ROZWÓJ
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25