facebook RSS # #

23.06.2018 02:15

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-05-30 10:35       aktualizacja: 2017-05-30 11:02       Wiadomości PAP
  A A A

Efektywne urzędy. Powiatowe urzędy pracy efektywnie wydają środki z UE

Efektywne urzędy. Powiatowe urzędy pracy efektywnie wydają środki z UE
Fot. PAP/W. Pacewicz
Powiatowe Urzędy Pracy efektywnie realizowały projekty na rzecz zwiększenia zatrudnienia współfinansowane ze środków unijnych - wynika raportu Najwyższej Izby Kontroli. Bezrobotni po zakończeniu udziału w projektach podejmowali pracę lub rozpoczynali działalność gospodarczą.

Z badań NIK wynika, że w 2015 r. średni wskaźnik efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej wyniósł we wszystkich powiatowych urzędach pracy 75 proc.

„Uzyskane efekty kontrolowanych projektów zrealizowanych przez powiatowe urzędy pracy w 2015 r. były trwałe, tj. 71 proc. bezrobotnych, którzy uczestniczyli w projektach, posiadało pracę po upływie blisko roku od zakończenia udziału w projekcie” – poinformowała Izba.

W raporcie stwierdzono, że powiatowe urzędy pracy realizowały projekty zgodnie z umową o dofinansowanie. „Zaplanowane we wnioskach o dofinansowanie minimalne wskaźniki efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych zostały - z jednym wyjątkiem - osiągnięte lub przekroczone od 9 do 56 punktów procentowych” – przekazała NIK.

W ramach realizacji projektów aktywizacyjnych PUP udzieliły wsparcia 4616 bezrobotnym, w tym 752 osoby założyły własną działalność gospodarczą.

Natomiast instytucje zarządzające prawidłowo przygotowały kryteria wyboru projektów do dofinansowania, co w ocenie Izby, przyczyniło się do promocji trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcia mobilności pracowników.

Inspektorzy pochwalili instytucje zarządzające za sprawne monitorowanie projektów i rzetelne wykazywanie rezultatów finansowych i rzeczowych dotyczących zwiększenia zatrudnienia.

Pomimo pozytywnej oceny realizacji skontrolowanych projektów NIK zwróciła uwagę, że przygotowując nowe inicjatywy i określając potrzeby bezrobotnych, należy bardziej zróżnicować formy i zakres wsparcia, by dostosować je do indywidualnych potrzeb bezrobotnych na lokalnym rynku pracy.

Przeprowadzona przez NIK kontrola wydatkowania środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia objęła Ministerstwo Rozwoju, urzędy marszałkowskie w Katowicach i Szczecinie oraz 11 powiatowych urzędów pracy na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego i zachodniopomorskiego.mm/ woj/
TAGI: NIK , POWIAT , PRACA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25