facebook RSS # #

23.06.2018 02:15

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-05-31 12:13       aktualizacja: 2017-05-31 14:22       Wiadomości PAP
  A A A

Komu dodatek. Kiedy powinna wzrosnąć pensja zasadnicza, a kiedy należy się dodatek

Komu dodatek. Kiedy powinna wzrosnąć pensja zasadnicza, a kiedy należy się dodatek
Fot. Fotolia
Kontrola RIO wykazała, że dodatki specjalne otrzymywało 34 pracowników gminy. W większości przypadków nie wiadomo jednak dlaczego je przyznano.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, która przeprowadziła kontrolę w jednej z podlaskich gmin, zaleciła usunięcie nieprawidłowości wynikających z braku informacji, dlaczego przyznano pracownikom dodatki specjalne.

Kontrola RIO wykazała, że dodatki otrzymywało 34 pracowników, natomiast w zdecydowanej większości przypadków nie uzasadniono na piśmie podstawy ich wręczania. Nie można zatem ustalić, czy wystąpiły przesłanki, by przyznać świadczenie.

RIO zaleciła precyzyjne uzasadnianie merytorycznych podstaw przyznania dodatku. Zwrócono przy tym uwagę na konieczność wykazania dodatkowych zadań (w stosunku do obowiązującego pracownika zakresu czynności) lub zwiększonych obowiązków służbowych urzędnika, który otrzymuje świadczenie.

RIO podkreśliła też, że dodatek specjalny ma charakter okresowy, co wynika z ustawy o pracownikach samorządowych (art. 36 ust. 5). Jeżeli pracownik stale realizuje zadania, które są podstawą przyznania dodatku, powinno to mieć odzwierciedlenie w zakresie czynności pracownika i poziomie wynagrodzenia zasadniczego.

W złożonym przez wójt gminy wyjaśnieniu wskazano, że w pismach dotyczących przyznania dodatków specjalnych pracownikom urzędu gminy wskazywano jedynie podstawę prawną ich przyznania, uznając, że nie zachodzi potrzeba informowania o szczegółach. Nieprawidłowość wyeliminowano - w pismach przekazanych pracownikom otrzymującym dodatek specjalny obecnie szczegółowo uzasadniane są przesłanki jego przyznania.

Zgodnie z obowiązującym w urzędzie gminy regulaminem wynagradzania pracownikom z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań może być przyznany dodatek specjalny w „adekwatnej wysokości”.

Dodatek do wynagrodzenia za wypełnianie dodatkowych obowiązków lub zadań, według regulaminu, ma być przyznawany z uwzględnieniem ich ilości oraz potrzebnych kwalifikacji. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z zapisami regulaminu dodatek specjalny przyznaje wójt na czas określony nie dłuższy niż istnienie okoliczności, z tym że nie dłużej niż na rok.

kic/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-05-31 18:27:22
marcin: dodatek specjalny dla przeciętnego urzędnika to fikcja. Owe dodatki najczęściej mają osoby bliskie dyrekcji. W jst nierzadko sytuacja wygląda tak, że w jednym pokoju 4 osoby mają taki sam zakres obowiązków, z czego 3 wykonują zadania dodatkowe za mniejsza stawkę niż ta 4ta osoba która w tym czasie czyta gazete

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25