facebook RSS # #

23.06.2018 02:15

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-01 12:51       aktualizacja: 2017-06-01 13:01       Wiadomości PAP
  A A A

Urzędnik w sądzie. Mocodawcą jest wójt, a pełnomocnikiem może być każdy pracownik

Urzędnik w sądzie. Mocodawcą jest wójt, a pełnomocnikiem może być każdy pracownik
Fot. Fotolia
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może udzielić pełnomocnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym każdemu pracownikowi gminy.

Pełnomocnictwo udzielone radcy prawnemu podpisane zostało przez sekretarza miasta z upoważnienia prezydenta miasta, a nie w imieniu własnym sekretarza, co spotkało się z protestem osoby wnoszącej sprawę do sądu (powódki). Sąd Rejonowy we Wrocławiu, uznał jednak, wbrew zarzutom, że pełnomocnictwo „nie było obarczone brakami”.

Jak wyjaśniono, w przypadku jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest gmina, mocodawcą, czyli podmiotem ustanawiającym pełnomocnika procesowego, zawsze jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

„Kierujący bieżącymi sprawami gminy oraz zarządzający gminą wójt (…) jako organ wykonawczy gminy jest władny udzielić pełnomocnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym nie tylko adwokatowi oraz radcy prawnemu (art. 87 § 1 k.p.c.), ale również każdemu pracownikowi gminy (art. 87 § 2 k.p.c.), w tym także zastępcy wójta, jeśli jest on pracownikiem urzędu gminy, a ponadto sekretarzowi gminy” - zaznaczono w uzasadnieniu wyroku.

Według sądu sekretarz gminy, jako pracownik gminy (osoby prawnej), może być ustanowiony pełnomocnikiem procesowym w postępowaniu cywilnym przez wójta lub wyjątkowo przez zastępcę wójta, bądź też przez organy, którym Prezes Rady Ministrów powierzył wykonywanie funkcji wójta.

„Kompetencje w zakresie możności decydowania o sprawach cywilnych sekretarza gminy są mniejsze niż zastępcy wójta, gdyż ten w określonych przypadkach sprawuje zastępczo funkcję organu gminy (…) i w związku z tym posiada samoistne uprawnienia do ustanawiania pełnomocnika procesowego. Posiadając jednak pełnomocnictwo procesowe udzielone przez kompetentne organy gminy, sekretarz gminy może udzielić dalszego pełnomocnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym tylko adwokatowi lub radcy prawnemu” - zaznaczono.

Sąd wyjaśnił, że jest to tzw. pełnomocnictwo substytucyjne mające charakter przedłużony i oznacza, że strona - czyli gmina - ma dwóch (lub więcej) równoprawnych pełnomocników procesowych, co jest dopuszczalne oraz uzasadnione w cywilnym postępowaniu sądowym.

Tym samym przedłożone przez pełnomocnika strony pozwanej pełnomocnictwo nie zostało obarczone jakimikolwiek brakami i jako takie jest w pełni skuteczne.

kic/

Sygn. akt XP 536/15

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25