facebook RSS # #

22.06.2018 16:43

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-13 15:41       aktualizacja: 2017-06-13 15:54       Wiadomości PAP
  A A A

Indywidualny tok. Projekt rozporządzenia MEN trafił do konsultacji

Indywidualny tok. Projekt rozporządzenia MEN trafił do konsultacji
Fot. Fotolia
Uczeń będzie mógł realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły – do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia MEN.

Jak poinformował resort edukacji, w projektowanym rozporządzeniu zachowano obecnie obowiązujące rozwiązania dotyczące udzielania i organizowania indywidualnego programu i toku nauki. Zmianie uległ zapis o czasie, na jaki będzie udzielane zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. W projekcie zaproponowano, aby zezwolenia udzielano na czas określony, bez wskazania minimalnego okresu jego trwania. W ocenie MEN umożliwi to bardziej elastyczne podejście do planowania pracy z uczniem zdolnym realizującym indywidualny program nauki.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem uczeń będzie mógł realizować program indywidualny w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć. Program indywidualny opracuje nauczyciel prowadzący zajęcia lub będzie mógł zaakceptować indywidualny program nauki opracowany poza macierzystą szkołą.

Przepisy umożliwiają uczniowi w ciągu jednego roku szkolnego realizację programu nauczania z zakresu jednej, dwóch, lub większej liczby klas. Indywidualny tok nauki będzie się mógł odbywać według programu nauczania, który obowiązuje w danej szkole lub indywidualnego programu nauki przygotowanego dla danego ucznia. Obydwie formy kształcenia mogą być zatem realizowane łącznie lub oddzielnie.

Projekt zakłada, że uczeń będzie mógł kształcić się na podstawie indywidualnego programu lub toku nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły. Dyrektor przed wydaniem decyzji powinien zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zezwolenie będzie wydawane na wniosek ucznia (za zgodą rodziców, jeśli jest on niepełnoletni), rodziców, wychowawcy klasy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia za zgodą rodziców oraz pełnoletniego ucznia.

„Zezwolenie będzie wydawane jedynie w przypadku, gdy opinie obu wymienionych podmiotów są pozytywne. W przypadku wniosku o indywidualny tok nauki przewidującego realizowanie w ciągu jednego roku programu nauczania więcej niż dwóch klas, wymagane będzie uzyskanie pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego” – podkreślił resort w komunikacie.

MEN proponuje, aby rozporządzenie weszło w życie 1 września br.

Źródło: MEN
dap/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25