facebook RSS # #

23.06.2018 02:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-19 13:28       aktualizacja: 2017-06-19 14:17       Wiadomości PAP
  A A A

Ile za śmieci. NSA: Tylko władze gminy mogą decydować o opłatach za odpady komunalne

Ile za śmieci. NSA: Tylko władze gminy mogą decydować o opłatach za odpady komunalne
Fot. Fotolia
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że rada gminy nie może upoważnić organu wykonawczego jednostki pomocniczej, np. spółki komunalnej, do załatwiania spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tych kwestiach decyzje mogą wydawać tylko władze gminy.

W uzasadnieniu uchwały wskazano, że w dotychczasowej interpretacji przepisów występuje rozbieżność w kwestii powierzenia przez radę gminy czynności związanych z wydawaniem decyzji określających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi innym podmiotom niż wójt, burmistrz czy prezydent miasta.

Według pierwszego poglądu upoważnienie spółek komunalnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie narusza przepisów Ordynacji podatkowej.

Z kolei druga interpretacja zakłada, że rada gminy nie może przekazać kompetencji do załatwiania czynności związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi podmiotom zewnętrznym.

NSA zwrócił uwagę, „że wójt, burmistrz lub prezydent miasta posiadają atrybut wyłączności działania jako organ podatkowy. Podmioty te są zatem umocowane do realizowania jego kompetencji, jednakże bez prawa delegowania ich w ramach dekoncentracji zewnętrznej”.

W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że opowiedzenie się za odmiennym poglądem prowadziłoby do rozszerzenia listy organów podatkowych ws. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naruszając granice zakreślone przez ustawodawcę oraz podważałoby koncepcję jedności systemu organów podatkowych.

Według przepisów, stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala rada gminy, uwzględniając liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę oraz wielkość wytwarzanych przez gminę odpadów komunalnych.

Uchwała NSA: II FPS 3/16

mm/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-06-19 21:00:27
No jakoś tak: Dlatego zakład komunalny jako jednostka budżetowa gminy musi się stać "wydziałem" gminy. I wówczas decyzje wydawane będą z upoważnienia wójta, burmistrza czy prezydent miasta.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25