facebook RSS # #

21.05.2018 03:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-06-19 14:02       aktualizacja: 2017-06-19 14:38       Wiadomości PAP
  A A A

Odmienne poglądy. Fakty dot. dyskryminacji muszą być przedstawione w bardzo precyzyjny sposób

Odmienne poglądy. Fakty dot. dyskryminacji muszą być przedstawione w bardzo precyzyjny sposób
Fot. Fotolia
Dyskryminacji wójta z powodu przekonań politycznych nie można wykluczyć, nie wystarczą jednak odmienne poglądy, aby jej dowieść - ocenił Sąd Rejonowy w Białymstoku.

Sąd w nieprawomocnym orzeczeniu oddalił powództwo wójta, który domagał się od urzędu gminy blisko 72 tys. zł odszkodowania (wraz z odsetkami) za naruszenie zasady równego traktowania przy ustalaniu wynagrodzenia za pracę. Wójt przekonywał, że decyzja rady gminy o obniżeniu mu pensji była podyktowana jedynie względami sympatii politycznych, co stanowi przejaw dyskryminacji pracownika.

Jak podkreślono w uzasadnieniu wyroku, w przypadku szeregowego pracownika urzędu gminy poglądy polityczne nie powinny wpływać na jego pracę, ani stanowić wyznacznika oceny jego pracy. „Ujawnienie przez niego swoich poglądów politycznych nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami w sferze stosunku pracy mającymi charakter dyskryminacji” - zaznaczono.

Sąd zauważył, że praca powołanego w wyborach wójta zasadniczo polega na realizacji planów zapowiedzianych w kampanii wyborczej (polityki wójta), które zostały zaakceptowane przez większość mieszkańców. Praca wójta polega więc, jak wyjaśnił sąd, na wcielaniu w życie przedstawionych poglądów politycznych, zarówno jeśli chodzi o cele jak i sposoby działania.

„Z tej przyczyny argument o dyskryminacji wójta z powodu przekonań politycznych (…) z natury rzeczy doznaje poważnego osłabienia. O ile inne przesłanki dyskryminacyjne (na przykład płeć, wiek, niepełnosprawność, religia itd.) nie mogą stanowić przedmiotu oceny pod kątem różnicowania statusu pracowniczego wójta, o tyle jego poglądy polityczne mogą (a nawet muszą) podlegać nieustannej ocenie, zarówno jeśli chodzi o zapowiadane plany jak i zrealizowane już pomysły” – zaznaczono w orzeczeniu.

W ocenie sądu nie oznacza to, że z góry należy wykluczyć możliwość dyskryminacji wójta z powodu przekonań politycznych, jednak w takim wypadku „fakty dające podstawy do podejrzenia o dyskryminację muszą być przedstawione w bardzo precyzyjny sposób”. „Nie wystarczy samo powołanie się na odmienne poglądy wójta nieakceptowane przez radę gminy czy ostrą krytykę jego poczynań” - czytamy w uzasadnieniu orzeczenia.

Z protokołu sesji rady gminy, na której podjęta została uchwała ws. wynagrodzenia wójta, wynika, że był on krytykowany m.in. za cięcia wydatków i ograniczenie zatrudnienia oraz brak oświetlenia ulicznego.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy w zakresie ustalania wynagrodzenia pełni wobec wójta funkcję pracodawcy. Przepisy dają radzie gminy uprawnienie do jednostronnej zmiany (także obniżenia) wynagrodzenia wójta w trakcie kadencji, na co wskazywał Sąd Najwyższy.

kic/

VI P 143/15
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25