facebook RSS # #

20.04.2018 01:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-03 12:30       aktualizacja: 2017-07-03 12:46       Wiadomości PAP
  A A A

Zmiany za życiem. Nowelizacja przepisów zakłada wsparcie dla rodzin w obowiązkach domowych

Zmiany za życiem. Nowelizacja przepisów zakłada wsparcie dla rodzin w obowiązkach domowych
Fot. Fotolia
Rozwój sieci mieszkań chronionych i wsparcie dla rodzin w obowiązkach domowych - zakłada pakiet zmian ustawowych wdrażających program „Za Życiem”, który ukazał się w Dzienniku Ustaw.

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie, w Dzienniku Ustaw RP ukazała się nowelizacja niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”. Przepisy wprowadzają m.in. rozwój sieci mieszkań chronionych, które podzielono na treningowe i wspierane. Pierwsze z nich posłużą osobom w trudnej sytuacji życiowej do nauki samodzielnego funkcjonowania. Natomiast mieszkania chronione wspierane zapewnią pomoc w wykonywaniu codziennych czynności osobom w podeszłym wieku oraz przewlekle chorym.

Na mocy nowych przepisów wojewoda będzie mógł zwiększyć o maksymalnie 30 proc. kwotę dotacji na każdego z uczestników środowiskowego domu samopomocy z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki.

Dokument wskazuje również, że rodzina opiekująca się dzieckiem niepełnosprawnym będzie mogła wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie wsparcia w realizacji obowiązków domowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, instrument został zaprojektowany jako pomoc na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych i nie będzie stanowił opieki nad osobą niepełnosprawną.

Ponadto nowe przepisy przewidują wspieranie powrotu na rynek pracy opiekunów osób niepełnosprawnych m.in. poprzez subsydiowanie zatrudnienia i wprowadzenie preferencyjnych warunków w zakresie zakładania przez opiekunów działalności gospodarczej. Pomoc obejmie opiekunów zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy z wyłączeniem opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Nowelizacja wprowadza także ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze, których celem będzie wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej. Do zadań ośrodka będzie należało zbieranie danych o podmiotach i specjalistach świadczących pomoc na terenie powiatu, monitorowanie zapotrzebowania na pomoc, koordynowanie jej udzielania oraz rozszerzenie oferty zajęć rewalidacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. program „Za życiem” obejmuje kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego. Powstanie programu zapowiedziała premier Beata Szydło na początku października 2016 r. Pracował nad nim międzyresortowy zespół powołany przez szefową rządu.

dap/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25