facebook RSS # #

21.07.2018 12:00

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-01 15:06       aktualizacja: 2017-08-01 13:12       Wiadomości PAP
  A A A

Dyscyplinarka w JST. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia nie takie łatwe

Dyscyplinarka w JST. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia nie takie łatwe
Fot. Fotolia
Zwolnienie dyscyplinarne pracownika samorządowego możliwe jest tylko po wystąpieniu szczególnych okoliczności.

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowanie.

Dlatego, jak zauważył Sąd Rejonowy w Suwałkach orzekający ws. zwolnionego w ten sposób urzędnika samorządowego, rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie powinno być stosowane przez pracodawcę wyjątkowo i z ostrożnością. Jak podkreślił sąd, wielokrotnie powołując się na wyroki Sądu Najwyższego, ten nadzwyczajny sposób rozwiązania stosunku pracy musi być uzasadniony szczególnymi okolicznościami, które w zakresie winy pracownika polegają na jego złej woli lub rażącym niedbalstwie.

W uzasadnieniu orzeczenie wskazano, że ocena rodzaju i stopnia winy pracownika powinna być dokonana w stosunku do naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, uwzględniając przy tym zagrożenia lub naruszenia interesów pracodawcy.

„Warunkiem rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 kp jest zarówno bezprawność działania lub zaniechania pracownika, rozumiana jako naruszenie jego obowiązków objętych treścią stosunku pracy, jak i stosunek psychiczny sprawcy tego naruszenia do skutków swojego postępowania określony wolą i możliwością przewidywania (świadomością), czyli wina” - wyjaśnił sąd.

Jak zauważono w uzasadnieniu orzeczenia, do przypisania ciężkiego charakteru naruszeniu obowiązku pracowniczego niezbędny jest znaczny stopień winy pracownika - wina umyślna lub rażące niedbalstwo.

„W doktrynie przyjmuje się, że jeżeli sprawca przewiduje wystąpienie szkodliwego skutku i celowo do niego zmierza lub co najmniej się nań godzi, można mu przypisać winę umyślną” - napisano w uzasadnianiu orzeczenia.

Jak dodano, obok winy umyślnej w pojęciu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych mieści się rażące niedbalstwo. Niedbalstwo określa się jako niedołożenie ogólnie wymaganej należytej staranności. Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji. „O przypisaniu pewnej osobie winy w tej postaci decyduje zatem zachowanie się przez nią w określonej sytuacji w sposób odbiegający od miernika minimalnej staranności” - wyjaśnił sąd.

Podstawowe obowiązki pracownicze o charakterze powszechnym, występujące w każdym stosunku pracy, wymienione zostały w Kodeksie pracy (art. 100 kp). Obowiązki pracownika samorządowego określa dodatkowo katalog zawarty w ustawie o pracownikach samorządowych (art. 24).

kic/

Sygn. akt IV P 11/17
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25