facebook RSS # #

21.07.2018 12:00

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-02 15:57       aktualizacja: 2017-08-02 11:21       Wiadomości PAP
  A A A

Prawa i obowiązki. Sąd o prawach i obowiązkach pracowników samorządowych

Prawa i obowiązki. Sąd o prawach i obowiązkach pracowników samorządowych
Fot. Fotolia
Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim, życzliwość wobec obywateli i współpracowników - sąd przypomina obowiązki i prawa pracowników samorządowych.

Sąd Rejonowy w Suwałkach przyznał rację zwolnionej dyscyplinarnie urzędniczce, która nie zgodziła się, aby pracodawca przeniósł ją na stanowisko konserwatora (Więcej: Urzędniczka słusznie odmówiła podjęcia obowiązków konserwatora).

Sąd przypomniał jednocześnie, że wymagania wobec pracownika samorządowego wynikają nie tylko z Kodeksu pracy, ale także z ustawy o pracownikach samorządowych.

Podstawowe obowiązki pracownicze o charakterze powszechnym (występujące w każdym stosunku pracy) wymienione zostały w Kodeksie pracy (art. 100 Kp). Zgodnie z przepisami pracownik powinien wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Przepisy nakładają na pracownika m.in. obowiązek przestrzegania czasu pracy, regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku i zasad współżycia społecznego.

Obowiązki pracownika samorządowego określa dodatkowo katalog zawarty w ustawie o pracownikach samorządowych (art. 24). Zgodnie z przepisami do podstawowych powinności pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne.

Do obowiązków pracownika samorządowego należy ponadto m.in. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie, a także zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

Samorządowcy mają obowiązek zachowania się z godnością w miejscu pracy i poza nim, dochowania tajemnicy chronionej ustawowo, a także udzielania informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępniania dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, jeżeli prawo tego nie zabrania. Pracownik samorządowy powinien też stale podnosić umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Jak podkreślił sąd, cytując ustawę, jeżeli pracownik samorządowy jest przekonany, że polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest obowiązany poinformować o tym na piśmie swojego bezpośredniego przełożonego. W przypadku pisemnego potwierdzenia polecenia pracownik powinien je wykonać, zawiadamiając jednocześnie kierownika jednostki, w której jest zatrudniony.

Pracownik samorządowy nie wykonuje polecenia, jeżeli jest przekonany, że prowadziłoby to do popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub groziłoby niepowetowanymi stratami, o czym niezwłocznie informuje kierownika jednostki, w której jest zatrudniony.

kic/

Sygn. akt IV P 11/17
TAGI: PRAWO , URZĘDNIK
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-08-22 20:37:46
samorzadowiec: a co ma zrobić pracownik gdy jest obrażany bez powodu, wyzywany, besztany, gdy ktoś zachowuje się wobec niego krzykliwie, arogancko? Skoro są obowiązki to powinny być też i prawa..... Niestety ale społeczeństwu też czasem brak kultury i społecznego zachowania
 
2017-08-21 11:50:30
Lucjan: Kiedy sędziowie będą mili dla obywateli a nie bezczelnie pyszni jak obecnie? Uczył Marcin Marcina a....
 
2017-08-03 09:50:21
KMzP: no cóż kiedyś mianowanie było taka quasi ochroną ale politykom się to nie podobało. więc żeby było łatwiej zwolnic zlikwidowano je.
dziś pracownik (administracji) w większości zależny jest od opcji politycznej.
Rzadko gdzie tej zależności nie ma. no cóż zmieni się opcja zmienią się pracownicy i tak jak raz się zaczęło tak już będzie, ciągła wymiana na gorszych raczej, bo ten dobry raz tak potraktowany do tego rodzaju pracy nie wróci.
Coś dla ciebie ta zabawa nie jest zdrowa, idź więc sobie koziołeczku szukać swego Pacanowa
 
2017-08-03 08:44:03
Zbigniew Rybak: A jeżeli nieprawidłowości dotyczą kierownika jednostki -to kogo ma zawiadomić pracownik?

Art.25 ust.2 i ust.3 jest fikcją. Nigdy w oparciu o te przepisy nie wykryto w samorządach poważnych nieprawidłowości. Dopóki pozycja urzędnika będzie zależała od polityka - zatrudnienie, ocena, wynagrodzenie i zwolnienie - dopóty politycy będą wykorzystywali administrację dla własnych (prywatnych lub partyjnych) celów.
Uniezależnienie urzędników od polityków to również ,w pewnym sensie , gwarancja niezależności policjantów, wojskowych i sędziów.
Sprawą pilną jest także wprowadzenie do prawa samorządowego instytucji sygnalisty.
 
2017-08-03 08:09:23
głos anty: A gdzie w artykule są opisane prawa pracownika samorządowego? Tytuł trochę mylący. Prawda jednak jest taka, ze pracownik samorządowy nie ma żadnych praw, ani przywilejów, a jedynie obowiązki.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25