facebook RSS # #

21.07.2018 11:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-10 15:01       aktualizacja: 2017-08-10 18:05       Wiadomości PAP
  A A A

Wysokie obroty. MR: wykorzystanie funduszy unijnych utrzymuje się na wysokim poziomie

Wysokie obroty. MR: wykorzystanie funduszy unijnych utrzymuje się na wysokim poziomie
Fot. Fotolia
Od uruchomienia unijnej perspektywy 2014-2020 regiony zakontraktowały średnio 35 proc. środków unijnych z regionalnych programów operacyjnych.

Jak poinformował w czwartek resort rozwoju, wartość podpisanych umów o dofinansowanie we wszystkich programach operacyjnych z perspektywy 2014-2020 na dzień 6 sierpnia stanowiła 38,2 proc. alokacji dla Polski. Fundusze europejskie szybciej kontraktowane są w programach krajowych (40 proc.), podpisywanie umów, mimo przyspieszenia, nadal odbywa się wolniej na poziomie regionów (35 proc.).

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński zauważył, że mniej więcej w podobnym okresie poprzedniej perspektywy podpisane umowy i wydatki w RPO były prawie dwukrotnie większe, niż w programach krajowych. „Wtedy była duża dysproporcja, ale na rzecz programów regionalnych, a w tej chwili nadal utrzymuje się przewaga (…) programów krajowych względem regionalnych” - zaznaczył.

Z przestawionych przez resort rozwoju wyliczeń wynika, że w programach, za które odpowiadają samorządy województw, w zależności od regionu wartość podpisanych umów o dofinansowanie odpowiadała od 20 proc. do 65 proc. alokacji.

Najwyższy wskaźnik wśród samorządów województw, (65 proc. puli), odnotowano w województwie pomorskim. W województwie wielkopolskim jest to 51 proc. alokacji, natomiast w trzecim pod tym względem województwie lubuskim - 45 proc. Kolejne są województwa: opolskie (44 proc.), dolnośląskie (37 proc.) i łódzkie (35 proc.).

W województwach, w których podpisywanie umów odbywa się relatywnie najwolniej, rozdysponowano więcej niż co piątą złotówkę. W województwie świętokrzyskim zakontraktowano 20 proc. środków dostępnych w ramach RPO, w woj. warmińsko mazurskim - 22 proc., a podlaskim - 24 proc.

Pod względem wydatków dysproporcja między programami krajowymi i regionalnymi jest jeszcze większa. Złożone wnioski o płatność stanowią 8,2 proc. alokacji, ale w programach krajowych jest to 10 proc., a w programach regionalnych – 5 proc.

Z wyjątkiem województwa opolskiego, w którym wydatki wyniosły 11 proc. puli środków, będąc mniej więcej na poziomie najlepszych programów krajowych, w pozostałych RPO było to poniżej średniej dla wszystkich programów unijnych. Najniższy odsetek (3 proc.) dotyczył województw: warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i lubelskiego.

„Pewne zagrożenie zwrotu pieniędzy (…) związane z niespełnieniem zasady n+3 w tym roku mamy z województwami kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, ale wydaje się, że sobie z tym poradzimy” - powiedział Kwieciński. 

Wiceminister znacznie większe zagrożenie dostrzega w odniesieniu do przyszłego roku, w którym, w jego ocenie, "nawet setki milionów złotych" mogą być potencjalnie zagrożone, szczególnie w programach regionalnych. "W tej chwili pracujemy nad takimi założeniami wykorzystania środków, żeby nie mieć problemów (...) ze spełnieniem tej zasady n+3" – podkreślił.

Jak podało Ministerstwo Rozwoju, do 6 sierpnia złożono w sumie 60,7 tys. wniosków o dofinansowanie. Z beneficjentami podpisano 20,6 tys. umów na kwotę ponad 182,9 mld zł, z czego wkład unijny to ponad 117,3 mld zł (38,2 proc. dostępnych funduszy europejskich). Wartość wydatków beneficjentów wyniosła niemal 34,1 mld zł, z tego ok. 25,1 mld zł to dofinansowanie UE (8,2 proc. puli na lata 2014-2020).

kic/

PROGRAM OPERACYJNY


liczba


wartość ogółem (mln PLN)


wartość dofinansowania UE                              (mln PLN)


% wykorzystania alokacji


 
 

PO Inteligentny Rozwój


1 796


23 934


13 691


40%


 

PO Infrastruktura i Środowisko


882


76 620


43 518


40%


 

PO Polska Cyfrowa


201


7 367


4 843


56%


 

PO Pomoc Techniczna


160


1 555


1 270


45%


 

PO Polska Wschodnia


360


4 529


3 218


40%


 

PO Wiedza Edukacja Rozwój


2 776


7 711


6 780


36%


 

Krajowe programy operacyjne


6 175


121 715


73 320


40%


 

RPO Woj. Pomorskiego


972


6 863


4 879


65%


 

RPO Woj. Wielkopolskiego


1 458


7 252


4 963


51%


 

RPO Woj. Lubuskiego


402


2 271


1 638


45%


 

RPO Woj. Opolskiego


469


2 244


1 667


44%


 

RPO Woj. Dolnośląskiego


1 314


4 892


3 296


37%


 

RPO Woj. Łódzkiego


1 131


4 462


3 129


35%


 

RPO Woj. Mazowieckiego


1 178


3 994


2 892


35%


 

RPO Woj. Lubelskiego


1 133


4 094


3 019


34%


 

RPO Woj. Śląskiego


1 386


6 568


4 741


34%


 

RPO Woj. Podkarpackiego


1 112


4 010


2 806


33%


 

RPO Woj. Zachodniopomorskiego


566


2 772


1 976


31%


 

RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego


369


2 642


2 126


28%


 

RPO Woj. Małopolskiego


1 030


4 174


3 102


27%


 

RPO Woj. Podlaskiego


428


1 586


1 156


24%


 

RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego


785


1 984


1 514


22%


 

RPO Woj. Świętokrzyskiego


655


1 420


1 106


20%


 

Regionalne programy operacyjne


14 388


61 228


44 010


35%


 

RAZEM


20 563


182 943


117 330


38%


 

Programy EWT (w EUR)


118


195 277 498


159 635 192


52%


 

 


 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-08-18 10:30:31
Tomasz Wojtania: Z uzasadnienia do Specustawy VAT:

Celem wsparcia samorządów w wymiarze finansowym przewiduje się brak konieczności zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów uzyskanych na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego w takim zakresie, w jakim nastąpiła zmiana kwalifikowalności podatku w części dotyczącej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług finansowanej ze środków przeznaczonych na realizację projektów w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości. Brak konieczności zwrotu tych środków przez samorządy nie zwalnia jednak Polski z konieczności ich rozliczenia z Komisją Europejską, rozliczenie to jednak nastąpi bez obciążania beneficjentów jego kosztami. Rozliczenie to polega na wycofaniu z deklaracji przekazywanych do KE wydatków poniesionych na niekwalifikowalny VAT. Skutkiem takiego działania będzie obniżenie wartości wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE.


...a zatem Polska straci około 30 miliardów złotych na przekręcie związanym z centralizacją VAT w JST i wykorzystanie środków UE nie będzie już tak optymistycznie wygkądało.

Mnie tam szkoda tych 30 miliardów...
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25