facebook RSS # #

21.07.2018 11:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-10 14:46       aktualizacja: 2017-08-10 15:55       Wiadomości PAP
  A A A

Problemy wsi. Szef ZGW RP o kondycji finansowej wsi i stanie dróg lokalnych

Problemy wsi. Szef ZGW RP o kondycji finansowej wsi i stanie dróg lokalnych
Fot. ZGW RP
Żeby poprawić kondycję finansową gmin wiejskich należy lepiej dostosować mechanizmy wyrównawcze oraz zwiększyć udział samorządów w podatkach – zauważył przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP Marek Olszewski w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP.

Według Olszewskiego wiele gmin wiejskich z dochodów własnych ledwo daje sobie radę z finansowaniem podstawowych zadań. Podkreśla również, że szereg zadań zleconych jest niedostatecznie subwencjonowanych przez państwo.

Szef ZGW RP zwrócił uwagę, że jednym z największych problemów samorządów wiejskich jest zły stan dróg lokalnych, sugerując, że rządowy program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej powinien być poszerzony.

PAP: Na co narzekają mieszkańcy wsi?


Marek Olszewski, przewodniczacy ZGWRP: - Przede wszystkim na stan dróg lokalnych. Wiele gmin wiejskich ma problemy z drogami. Przez ostatnie 27 lat nie było porządnego programu budowy dróg lokalnych. Zaniedbane drogi gminne to wciąż jeden z największych problemów na wsi.

Myślę, ze niezadowolenie ze względu na zły stan dróg na wsi będzie rosło na wsi. Ponad 90 proc. wniosków i interpelacji z zebrań wiejskich dotyczy dróg.

Jak jeździ się po drogach lokalnych na wsi?

- Źle. Wciąż mamy ogromne zaległości. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej powinien być poszerzony. Na przestrzeni ostatnich lat widać pewną poprawę stanu dróg lokalnych, jednak mieszkańcy wsi oczekują dziś wyższych standardów, ponieważ wszyscy jeżdżą samochodami. W związku z powyższym, nawet dobra droga gruntowa dziś nikogo nie satysfakcjonuje.

Jakie są największe wyzwania przed, którymi stoją obecnie gminy wiejskie?

- Przede wszystkim musimy sobie radzić z wykonaniem zadań własnych przy tych dochodach, które mamy. Gminy wiejskie są zadłużone w bardzo różnym stopniu. Indywidualny wskaźnik zadłużenia trochę zatrzymał zadłużenie samorządów. Wiele gmin wiejskich z dochodów własnych ledwo daje sobie radę z finansowaniem zadań własnych.

Ponadto od lat dużym wyzwaniem jest oświata. Gminy zawsze dokładały do finansowania edukacji. Natomiast w ostatnich latach dopłacaliśmy nawet 25 proc. do zadań oświatowych ponad subwencję. Reforma wchodząca od 1 września br. niewiele tu zmieni. Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, nieco zwiększy nasze koszty.

Jednak poważne problemy z oświatą zaczną się dopiero 1 września. Wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem sieci szkolnej, z wygaszaniem gimnazjów, przenoszeniem uczniów, adaptacje budynków to ogromne wyzwania, które w najbliższych latach utrudnią nam pracę. Nie jestem specjalistą od narzekania, ale sądzę, że nieprawdą jest twierdzenie, samorządy nie poniosą kosztów reformy samorządowej.

Jak ocenia Pan kondycję finansową gmin wiejskich?

- Stan finansowy gmin jest średni. Są gminy bardzo zamożne, a jednocześnie wiele gmin nie stać na wykonywanie zadań publicznych. Ponadto mechanizm wyrównawczy jest niedoskonały. Od lat mówimy o potrzebie jego zmiany.

Jak pomóc gminom, które nie radzą sobie z wykonywaniem zadań publicznych?

- Należy lepiej dostosować mechanizmy wyrównawcze. Jednak przede wszystkim udział samorządów w podatkach powinien być większy. Samorządy wykonują najważniejsze zadania dla mieszkańców. Myślę, że kilkuprocentowy wzrost udziału gmin w podatkach jest bardzo potrzebny.

Można mówić też o łączeniu gmin, jednak za wszystkim musi iść duch samorządowy. Nie wolno proponować włączania gmin wiejskich do miast, nie można zmuszać gmin wiejskich do łączenia się wyłącznie ze względów ekonomicznych. Jeżeli nie ma wspólnoty działania to ani państwo ani samorząd nie będą dobrze funkcjonować. To mieszkańcy tworzą samorządy, więc trzeba szanować ich wolę.

Co z finansowaniem prac zleconych? Czy są one odpowiednio subwencjonowane przez państwo? Co należy zmienić?

- Każde zadanie zlecone jest finansowane trochę inaczej. Program 500 plus jest finansowany skutecznie, a funduszy wystarcza na kompleksową obsługę programu. Natomiast istnieje szereg zadań, które są szczególnie niedofinansowane. Mam na myśli m.in. zadania związane z ewidencją ludności, kwestie oświatowe, zadania związane ze sprawami obywatelskimi oraz zadania z zakresu opieki społecznej, wyłączając 500 plus.

Dziękuję za rozmowę.


Rozmawiał Mateusz Mikowski

mm/
TAGI: GMINA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-08-11 07:58:20
jotka: Przypadek gminy z samego środka Polski, wybrany na chybił trafił: budżet - 21 mln zł, wpływy z podatku od osób fizycznych - ponad 2,5 mln zł, od osób prawnych - 2 tys. zł (rok 2017). Czy w takiej gminie wiejskiej nie jest potrzebny jakiś sprawny menedżer? Tzn. taki, który nie tylko narzeka.
Ileż pieniędzy radni przeznaczają na zbędne kwiatki do kożucha, zamiast na niezbędne inwestycje?! Oczywiście, dysproporcje w wydawaniu pieniędzy na drogi są wymowne: na drogi krajowe przeznaczamy dziesiątki razy więcej, niż na lokalne, a lokalnych (gminnych i powiatowych) jest aż 88 proc. z całej sieci. Na drogi krajowe Polska wydała w latach 2004-2013 ok. 140 mld zł, a plan na lata 2014-2023 wynosi ok. 160 mld zł. Nie usprawiedliwia tego fakt, że ponad 40 proc. natężenia ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych przypada na drogi krajowe, których długość to 7 proc. wszystkich dróg w Polsce.
ZGW RP powinien walczyć o ustalenie stałego przelicznika na 1 km na utrzymanie i budowy/przebudowy dróg lokalnych, który byłby podstawą dla dotacji przeznaczonej na realizację planu utrzymania dróg w gminach. Ale nie planu ad hoc, aby przypodobać się wyborcom, lecz skoordynowanego stosownie do potrzeb całej sieci drogowej. Gminy wiejskie takich planów w większości nie mają.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25