facebook RSS # #

18.06.2018 02:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-08 13:28       aktualizacja: 2017-09-08 13:36       Wiadomości PAP
  A A A

Nowy powiat. Burmistrz Trzcianki wystąpił do premier z pytaniem w sprawie utworzenia nowego powiatu

Nowy powiat. Burmistrz Trzcianki wystąpił do premier z pytaniem w sprawie utworzenia nowego powiatu
Fot. UM Trzcianka
Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki wystąpił do premier z pytaniem w sprawie utworzenia nowego powiatu. "To jedyny przypadek, gdzie siedziba powiatu mieści się w mieście mniejszym od większego" - wskazał burmistrz.  

Pod koniec sierpnia Krzysztof Czarnecki, burmistrz Trzcianki skierował pismo do premier Beaty Szydło z prośbą o podanie powodów nieutworzenia w 1998 r. powiatu trzcianeckiego. „Czekamy na odpowiedź, po której Rada Miejska Trzcianki podejmie decyzje , czy złoży wniosek o reaktywowanie powiatu trzcianeckiego i od tego momentu rozpoczną się konsultacje" - powiedział burmistrz.

Czarnecki wyjaśnił, że po analizie dokumentów okazało się, że utworzony w 1998 r. powiat czarnkowsko-trzcianecki z siedzibą powiatu w Czarnkowie jest jedynym w kraju, który został utworzony z dwóch byłych odrębnych powiatów - czarnkowskiego i trzcianeckiego.

Burmistrz zwrócił uwagę, że jest to też jedyny przypadek, gdzie siedziba powiatu mieści się w mieście mniejszym od większego, jakim jest Trzcianka. „Również powstałe powiaty w 1998 roku mają w wielu przypadkach mniejsze liczby gmin wchodzących w skład powiatu  niż były założenia reformy. Dlatego skierowane zostało pismo do pani premier o udzielenie odpowiedzi jakie były w tamtym okresie czasu podstawy o nie utworzeniu powiatu trzcianeckiego" - dodał burmistrz.

Podkreślił przy tym, że dzisiaj gmina Trzcianka jest największą jednostką samorządową w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i wielkości budżetu, który jest większy niż budżet powiatu. Zdaniem Czarneckiego otwarcie w poszczególnych gminach, wchodzących w skład reaktywowanego powiatu trzcianeckiego, instytucji administracyjnych powiatu trzcianeckiego, byłoby dobrym wzorcem do naśladowania dla innych samorządów.   

Innego zdania jest poseł z okręgu Maria Janyska (PO). W interpelacji sierowanej w tej sprawie do MSWiA parlamentarzystka oceniła, że realizacja tego pomysłu doprowadzi do podziału obecnego powiatu na dwa małe i słabe powiaty, co w efekcie może doprowadzić do pogorszenia obsługi mieszkańców w zakresie zadań powiatowych.

Rząd nie planuje zmian w podziale administracyjnym 

W odpowiedzi na interpelację wiceszef MSWiA Sebastian Chwałek poinformował, że „nie jest planowane na dzień dzisiejszy dokonanie zasadniczych zmian w istniejącym podziale terytorialnym państwa".

Wiceminister przypomniał jednocześnie, że zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, stosowny wniosek w sprawie zmian w podziale terytorialnym (rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy) powinien być poprzedzony przeprowadzeniem przez daną radę konsultacji z mieszkańcami i opatrzony uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku. Wymagana jest też opinii rad powiatów lub rady miasta na prawach powiatu objętych wnioskiem poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, zaś w przypadku zmiany granic powiatu naruszającej granice województw - opinii sejmików województw, a także opinii rad gmin, których dotyczy wniosek.

Chwałek dodał, że formalny wniosek do MSWiA powinien być zgłoszony za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody w terminie do dnia 31 marca (art. 3b ust. 3 ww. ustawy). Następnie wojewoda przekazuje go do MSWiA nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania wraz ze swoją opinią w sprawie. Przedmiotowe wnioski są rozpatrywane przez Radę Ministrów nie później niż do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana. Zmiany w podziale terytorialnym państwa następują z dniem 1 stycznia.

Aktualnie Polska podzielona jest na 2874 jednostek administracyjnych, w tym 16 województw, 380 powiatów (w tym 66 miast na prawach powiatu) i 2478 gmin.


mp/

TAGI: POWIAT , USTRÓJ
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25