facebook RSS # #

21.09.2018 14:45

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-04 14:15       aktualizacja: 2017-10-04 16:33       Wiadomości PAP
  A A A

ZPP alarmuje. Stanowiska ZPP m.in. ws. wsparcia rozwoju dróg i systemu zarządzania kryzysowego

ZPP alarmuje. Stanowiska ZPP m.in. ws. wsparcia rozwoju dróg i systemu zarządzania kryzysowego
Fot. PAP/W. Pacewicz
ZPP apeluje o zwiększenie środków finansowych na realizację POIiŚ i zmianę systemu zarządzania kryzysowego. Organizacja wyraża także sprzeciw wobec planowanych zmian w prawie budowlanym.

Jak podkreślił Związek Powiatów Polskich w stanowisku, pomimo wysiłku finansowego podejmowanego przez samorządy na rzecz dróg lokalnych, ich stan pozostaje "daleki od oczekiwanego”. „Niedostateczny rozwój sieci dróg oraz jej jakość są jednymi z czynników negatywnie wpływających na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, co pociąga za sobą koszty związane chociażby z leczeniem i rehabilitacją ofiar wypadków drogowych” – zwraca uwagę organizacja.

ZPP przytoczył raport NIK z 2014 r., w którym Izba pozytywnie oceniła realizację poprzednika obecnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. „Pomimo tego w 2017 r. środki finansowe na jego realizację zostały zmniejszone o 200 mln złotych” – czytamy w komunikacie.

Organizacja apeluje o zwiększenie kwot dedykowanych na realizację POIiŚ oraz kontynuację prac nad stworzeniem stałego mechanizmu wsparcia samorządów przy realizacji zadań na rzecz rozwoju i poprawy infrastruktury drogowej.

ZPP zabrał także głos w sprawie systemu zarządzania kryzysowego, wnosząc o podjęcie prac nad jego kompleksową zmianą. „W ostatnich miesiącach coraz częściej zdarzają się nawałnice, huraganowe wiatry, gradobicia czy też długotrwała susza. Według długoterminowych symulacji dotyczących zmian pogodowych, w najbliższych latach istnieje duże ryzyko powtarzania się tych sytuacji. Mieszkańcy i samorządowcy potrzebują realnego mechanizmu wsparcia w działaniach na rzecz zabezpieczenia przed skutkami działania żywiołu” – umotywował Związek w stanowisku.

Według organizacji, jednym z postulatów płynących z regionów jest uchwalenie narodowego programu odbudowy i budowy małych zbiorników retencyjnych na rzekach. „Powinien on być programem pomocowym dla samorządów, którego celem winny być zabezpieczenia przed niekontrolowanym wylewaniem rzek poza zbiorniki retencyjne” – podkreślił ZPP.

Zdaniem Związku, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i powodziowe, należy wzmocnić rolę samorządu w procesie zarządzania kryzysowego. „Brak łączności telefonicznej stwarza realne zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Brak prądu unieruchamia również dystrybutory na stacjach paliw, przez co kierujący nie mogą opuścić terenów, narażając się na jeszcze większe niebezpieczeństwo” – zwraca uwagę organizacja.

ZPP wyraził także sprzeciw wobec proponowanym zmianom ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego. W projekcie przewidziano, że powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ma powoływać wojewódzki inspektor nadzoru, po zasięgnięciu opinii starosty, za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

„Zmiana zasad powoływania i odwoływania powiatowych inspektorów nadzoru budowalnego spowoduje, że zarzut braku obiektywizmu będzie można odnieść w stosunku do obiektów budowalnych, będących w zarządzie ministerstwa właściwego ds. budownictwa czy inwestycji o charakterze priorytetowym realizowanych z poziomu centralnego” – zaznaczono w stanowisku.

Jak dodano, zgodnie z założeniami reformy ustrojowej z 1998 r. powiat miał być łącznikiem pomiędzy samorządami a administracją rządową, natomiast scalenie na poziomie powiatu tzw. administracji specjalnych było uzasadnione lepszą efektywnością w realizacji zadań publicznych przez samorządy.

dap/ woj/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25