facebook RSS # #

16.07.2018 18:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-05 10:41       aktualizacja: 2017-10-05 10:48       Wiadomości PAP
  A A A

Lekcje w domu. RPD pisze ponownie do MEN w sprawie nadmiaru prac domowych

Lekcje w domu. RPD pisze ponownie do MEN w sprawie nadmiaru prac domowych
Fot.PAP/B.Zborowski
Rzecznik praw dziecka zaproponował minister edukacji narodowej powołanie zespołu ekspertów, który opracuje minimalne standardy w zakresie zadawania uczniom prac domowych. Grupa miałaby również określić dopuszczalne obciążenie uczniów takim obowiązkiem oraz objąć nadzorem pedagogicznym realizację tego zadania przez szkoły.
 
Marek Michalak ponownie zwrócił się do MEN w sprawie nadmiaru zadawanych dzieciom prac domowych. Według RPD, odpowiedź resortu na jego poprzednie wystąpienie nie wyczerpała tematu.
 
Czytaj również: Praca w domu. RPD: czy uczniowie potrzebują prac domowych?

„Nie wszystkie wskazane zagadnienia zostały przeanalizowane i wyjaśnione przez Panią Minister. W odpowiedzi nie ustosunkowano się do zagadnienia nadmiernej ingerencji szkoły w sferę życia prywatnego uczniów i ich rodzin oraz naruszania przepisu art. 31 Konwencji o prawach dziecka” – zaznaczył Marek Michalak.

Zgodnie z artykułem, Polska uznaje m. in. prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym, a także zobowiązuje się do przestrzegania tworzenia okazji dla wykorzystania czasu wolnego.

„Ilość zadawanych prac domowych niejednokrotnie powoduje, że dzieci i młodzież mają ograniczoną możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu rodzinnym, w tym kultywowania tradycji wspólnego spędzania czasu z rodzicami i rodzeństwem, a także wywiązywania się z obowiązków domowych, które również odgrywają istotną funkcję wychowawczą” – podkreślił rzecznik w liście do Anny Zalewskiej.

Marek Michalak zgodził się ze stanowiskiem ministra edukacji, że w przypadku wyższych etapów edukacyjnych wskazane jest rozwijanie samodzielnej pracy ucznia. Jednak wskazał na wprowadzenia zmian w praktyce szkolnej.

„(…) należy położyć większy nacisk na zadania w formie projektów, których celem będzie utrwalanie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w sposób praktyczny” – uważa rzecznik praw dziecka.

Dodał, że niezbędna jest indywidualizacja pracy z uczniem poprzez uwzględnianie jego możliwości, predyspozycji i zainteresowań.

W ocenie rzecznika, wskazane przez MEN rozwiązanie polegające na możliwości skorzystania przez radę rodziców z uprawnień wynikających z prawa oświatowego, nie jest wystarczające.

„Należy zauważyć, że choć sposób realizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego przez nauczycieli może być przedmiotem oceny rodziców i organów ich reprezentujących, to jednak zapewnienie standardów działań szkoły w tym zakresie spoczywa przede wszystkim na nadzorze pedagogicznym. Nie można przerzucać na rodziców odpowiedzialności za jakość edukacji – podkreślił RPD.

Jma/ woj/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25